ΒΙΟΣΥ A.E.

ΒΙΟΣΥ A.E.

Εκπαιδεύσαμε τους υπαλλήλους της ΒΙΟΣΥ Α.Ε. σε σεμινάριο με θέμα:

  • Project Management – Hard & Soft Skills, 02/2014