Έρευνα για τα Εμπόδια στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας

Έρευνα για τα Εμπόδια στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας

Από τα σεμινάρια και διαγωνισμούς ιδεών που κάνουμε για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας τόσο εμείς όσο και άλλοι φορείς, λίγοι τελικά υποψήφιοι προχωρούν στην υλοποίηση της ιδέας τους.
Τι εμπόδια αντιμετωπίζουν; Έλλειψη γνώσεων, εμπειριών, δυνατής ιδέας, ζήτησης, χρηματοδότησης, ισχυρής θέλησης, ανάληψης ρίσκου, ψυχολογίας, στήριξης;

Σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε με την γνώμη σας στην έρευνα που διεξάγουμε για τα εμπόδια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, προωθώντας παράλληλα την πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα στα μέλη των οργανώσεων σας και των δικτύων σας.

Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες σε αυτήν και στους Φορείς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας ώστε να προσαρμόσουν τις δράσεις τους ανάλογα με τα πορίσματα.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ

Υποστηρικτές / Χορηγοί Επικοινωνίας:

logo_epixeiro.gr_growingarxeio-lipsis