Ελληνικά Πετρέλαια

Ελληνικά Πετρέλαια

Εκπαιδεύσαμε στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.) σε θέματα όπως:

  • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Διαχείριση έργου, που οδήγησε και στην πιστοποίηση IPMA-D