fbpx

Επιδότηση για σαράντα εναλλακτικές καλλιέργειες – επενδυτικός νόμος

Επιδότηση για σαράντα εναλλακτικές καλλιέργειες – επενδυτικός νόμος

 

Παράθυρο για «χρυσές» επιδοτήσεις σε σαράντα εναλλακτικές καλλιέργειες ανοίγει για πρώτη φορά ο νέος επενδυτικός νόμος που θα τεθεί εκ νέου σε ισχύ το επόμενο τρίμηνο.

Οσοι αναζητούν νέα επαγγελματική κατεύθυνση, στρέφοντας το βλέμμα τους σε νέες δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες, θα μπορούν πλέον να ενισχύονται μέσω του νέου επενδυτικού νόμου.

assets_LARGE_t_189761_54341524-e1402160761735
Συγκεκριμένα, ο νέος επενδυτικός νόμος που αναμένεται η εφαρμογή του μέσα στο επόμενο τρίμηνο αφορά επενδυτικές προτάσεις που αφορούν την καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση νέων μορφών αγροτικών προϊόντων. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Επίσης υπάγονται γεωργικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις θερμοσκοπικού τύπου και βιολογικής γεωργίας, για παραγωγή κηπευτικών, μανιταριών, ανθοκομικών φυτών.

Επενδυτικά σχέδια
Ειδικότερα σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 465 /25-2-14 καθορίζονται εκ νέου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Σύμφωνα με αυτήν, ορίζονται στον τομέα της φυτικής παραγωγής εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και τύπων παραγωγής (συμβατική, πιστοποιημένη, ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5847κ.λπ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1415/28732/ 06-03-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 574/Β/13?03?2013).

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι όμως το γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε καλλιέργειες πολυετών αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών, αλλά και νέες -εναλλακτικές- καινοτόμες, όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη, οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών.

Επιπλέον, επιδοτούνται καλλιέργειες υποτροπικών φυτών δεδομένου ότι οι ανάγκες σε υποτροπικούς καρπούς στην εγχώρια αγορά, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων καλύπτεται από εισαγωγές, αυξάνονται συνεχώς.

Η προώθηση των υποτροπικών καλλιεργειών κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αντικατασταθούν μη βιώσιμες καλλιέργειες και να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών καλλιεργειών των οποίων τα προϊόντα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά, και εξασφαλίζουν ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα.

Τέτοιες μορφές καλλιέργειας είναι το αβοκάντο, η μπανάνα, η φραγκοσυκιά, η χουρμαδιά, το πεκάν, το μάνγκο, ο λωτός, το λίτσι και η γκουάβα.

Μονάδες μεταποίησης
Πέρα όμως από την καλλιέργεια των καινοτόμων εναλλακτικών καλλιεργειών επιχορηγούνται και νέες μονάδες μεταποίησης αυτών όπως:

 • Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δημητριακών φυτών.
 • Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης – απεντόμωσης οσπρίων
 • Μονάδες επεξεργασίας νέων καινοτόμων καλλιεργειών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
 • Μονάδες μεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής και επεξεργασίας δασοκομικών προϊόντων για αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή pellets ή βιοαερίου.
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.

Η Ελλάδα αποτελεί μια αγροτική και σε μεγάλο βαθμό ορεινή χώρα.

Ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να απορροφά ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας. Στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται, οι ασχολούμενοι με τον αγροτικό τομέα, έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά «προκλήσεων», σχετικές με την παραγωγική διαδικασία. Η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα απαιτεί από τον παραγωγό να είναι σε θέση να υιοθετήσει σύγχρονες γνώσεις και καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία.

Ο νέος επενδυτικός νόμος 3908/11 θα δίνει πλέον τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων.

Ποιες είναι οι δαπάνες που καλύπτονται

 1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο πλαίσιο αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.
 2. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 3. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων.
 4. Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα και μη αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, κ.λπ.).
 5. Αγορά οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος – οπωροκηπευτικών).
 6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 7. Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.
 8. Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα.
 9. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
 10. Οι δαπάνες για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

 • Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων πλήρους ιχνηλασιμότητας, πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.ά.
 • Για έργα και προγράμματα Ερευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης.
 • Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται κατ΄ εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.

Tα άυλα στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά.

Επίσης, θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Εως και 50% το ποσοστό επιχορήγησης

Ολες οι κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.

Θα πρέπει, βέβαια, να τονιστεί ότι ένας από τους βασικούς στόχους του εκάστοτε επενδυτικού νόμου, συνεπώς και του 3908/11, ήταν και είναι η δημιουργία επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων που τονίζουν το πνεύμα του συνεταιρισμού, αφού σχεδόν για το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων πάνω από ένα όριο ήταν και είναι απαραίτητη η δημιουργία εταιρείας.

Αυτή η προϋπόθεση, όπως είναι γνωστό στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων, προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο εταίρων. Αρα λοιπόν εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι μέσα από αυτήν τη λογική εύκολα μπορεί να ξεπεραστεί και το εμπόδιο που για κάποιους θα αποτελούσε το υψηλό ελάχιστο όριο της επένδυσης, που είναι τα 100.000 ευρώ.

Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο επενδυτικός νόμος απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμετοχή στην επένδυση ποσοστού ίσο μόλις με 25%, εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφθεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου, για το οποίο ο επενδυτής δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγκριτική απόφαση τραπέζης δανείου στη φάση της υποβολής του φακέλου.

Συνεπώς πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο που μέσα από τη σύμπραξη πολλών ανθρώπων μαζί ενισχύει τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων σε μεγάλο βαθμό, δίνοντας ελπίδα πραγματοποίησης της κάθε σωστής οικονομοτεχνικής επενδυτικής πρότασης.

Επίσης ο επενδυτικός νόμος, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα παραπάνω, έχει προβλέψει στις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες όμως αυτήν τη στιγμή δεν είναι ανοιχτές, την επιχορήγηση νέων επιχειρηματιών, καθώς και τη δημιουργία clusters μεταξύ εταιρειών αλλά και επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες σε πλήθος νέων ανθρώπων που αναζητούν εναλλακτικό τρόπο ζωής και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

by ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ