fbpx

Στρατηγικές-Μοντέλα Λήψης και Υλοποίησης Αποφάσεων

Ημερομηνία & Ώρα

2-3/7/2012 | 16.00-22.00

Τοποθεσία

Θάσου 7-9, Γλυφάδα

Διάρκεια

12 ώρες

Περιγραφή Σεμιναρίου

Ποια τα χαρακτηριστικά των ορθών αποφάσεων στις σημερινές συνθήκες;
Ποιες είναι οι μέθοδοι & τα διαθέσιμα εργαλεία;
Πώς υλοποιούμε αποτελεσματικά τις αποφάσεις;

Η projectyou, δημιούργησε ένα μοναδικό πρόγραμμα υψηλής Ποιότητας & Γνώσης, για τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τα μοντέλα λήψης και υλοποίησης αποφάσεων στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και σε περιβάλλον αλλαγών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο σε πραγματικές καταστάσεις & case studies, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μέγιστη αφομοίωση της γνώσης η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία στα στελέχη που θα συμμετάσχουν. Στο Σεμινάριο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας και ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διευθυντές, Προϊσταμένους & Ανώτερα στελέχη όλων των τμημάτων

Εισηγητές

Όλοι οι εκπαιδευτές έχουν πολύχρονη εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεγάλων έργων όσο και στην επιμόρφωση στελεχών.

Κώστας Θεοφανίδης

 • Μηχανολόγος Μηχανικός
 • MSc Διοίκηση Επιχειρ. & Επιχειρ.Έρευνα
 • Business Development Professional
 • Διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών με μεγάλη πρακτική & διδακτική εμπειρία

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 • Εισαγωγή

Λήψη Αποφάσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
Τι ποιότητας αποφάσεις απαιτεί η Κρίση και το περιβάλλον Συνεχών Αλλαγών
Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής Λήψης Αποφάσεων

 • Το Πλαίσιο της Λήψης Αποφάσεων

Το Πρόβλημα – το Όραμα – Οι Στόχοι – Η Στρατηγική
Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και η διαχείριση τους
Οι ευκαιρίες – Οι κίνδυνοι
Οι 7 υπηρέτες (Ποιος, Ποιον, Που, Πόσο, Πότε, Πως, Γιατί)
Τα προαπαιτούμενα (γνώση, εμπειρία, κρίση, αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη, εξουσία, ενδυνάμωση, κ.λπ.)

 • Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

Ο Oρισμός και η Διατύπωση του προβλήματος (AS IS)
Καθορισμός του σκοπού (ΤΟ ΒΕ)
Ολιστική προσέγγιση – Θέαση από ελικόπτερο – Αειφορική οπτική
Καθορισμός του χάσματος και του στόχου
Οι υποθέσεις και οι περιορισμοί
Οι δυνατές λύσεις – τεχνικές brainstorming – οι βέλτιστες επιλογές
Αξιολόγηση των λύσεων & κριτήρια αξιολόγησης
Η επιλογή “μένω στα ίδια”
SWOT ανάλυση: Ισχυρά & αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές
Το πλάνο Β

 • Εργαλεία από τα Μαθηματικά και Στατιστική

Διάγραμμα ψαροκόκαλο
Διάγραμμα Pareto

 • Εργαλεία από την Οικονομική Ανάλυση

Καθαρή παρούσα Αξία (NPV) / Εσωτερικό επιτόκιο IRR
Κόστος κύκλου ζωής προϊόντος (ΤCO)/ Ανάλυση κόστους – οφέλους
Ανάλυση ευαισθησίας – What if?
Break-even ανάλυση
Γραφική παράσταση των μεταβλητών και των αποτελεσμάτων

 • Τα Εργαλεία από τη Λογική

Ανάλυση ενδεχομένων / Δένδρα αποφάσεων
Ρηξικέλευτη σκέψη (καινοτομική) – brainstorming
Αντιπαραθετική, Παράλληλη, Πλάγια σκέψη
Διαχείριση κινδύνων / Διαχείριση ευκαιριών

 • Η Συμπεριφορική Προσέγγιση της Λήψης Αποφάσεων

Γιατί και πότε οι άνθρωποι αποφεύγουν να παίρνουν αποφάσεις
Παρακίνηση, Ενδυνάμωση
Τα 6 καπέλα σκέψης Εd.de bono

 • Η Εταιρική Κουλτούρα

Ρόλοι και ευθύνες / Ευθύνη και εξουσία / Κουλτούρα μομφής
Ανάληψη κινδύνου / Εκχώρηση ευθύνης

 • Η Υλοποίηση των Αποφάσεων

Υπόσχεση και δέσμευση / Διορθωτικές ενέργειες
Κύριος (sponsor), Steering committee, διαχειριστής έργου
Κουλτούρα επιτευγμάτων-Επικοινωνία
Διαχείριση ενδιαφερομένων μερών
Project Plan
Ανάθεση ρόλων & ευθυνών, RACI Analysis/ Παρακολούθηση προόδου εφαρμογής

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Παρέχεται coffee break και ελαφρύ γεύμα.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής είναι120 €

Το κόστος συμμετοχής μπορεί να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ και η projectyou μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης των απαιτούμενων πληροφοριών (προθεσμία ΛΑΕΚ 28.05.2012).

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας στείλετε συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο.

Για ιδιώτες παρέχονται εκπτώσεις:

  • 10% για εγγραφές έως και τις 28.05.2012
  • 10% για ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω
  • 10% για φοιτητές και ανέργους