fbpx

Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων | Φεβ. 2024

Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και την Projectyou

Ημερομηνίες

08/02/2024 – 09/02/2024,

09:00 – 17:00

Διεξαγωγή

LIVE e-learning

Διάρκεια

16 ώρες

Περιγραφή Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των Προμηθειών να οργανώσουν τον τρόπο εργασίας τους σύμφωνα με τη νέα κανονικότητα των αλλεπαλλήλων κρίσεων. Είναι πλέον απαίτηση οι Επιχειρήσεις να λειτουργούν Λιτά (LEAN), με δομημένη Ευελιξία (AGILITY) και οργανωμένη Ανθεκτικότητα (RESILIENCE). Τα Τμήματα Προμηθειών πρέπει να ανασχεδιάσουν τις διαδικασίες, την επιλογή προμηθευτών, τις παραγγελίες και τους όρους συμβάσεων με στόχο τις LAR Προμήθειες. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η επιχείρηση από τους κινδύνους διακοπής ή καθυστέρησης στη ροή πρώτων υλών, πτώσης ή εκτίναξης της ζήτησης τελικών προϊόντων, κατάρρευσης προμηθευτών, εισόδου επαναστατικών προϊόντων, κλπ.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές έννοιες:

 • Των κινδύνων από  τις αλλαγές του περιβάλλοντος λόγω οικονομικών κρίσεων, γεωπολιτικών εξελίξεων, πανδημιών, τεχνολογικών ανακαλύψεων, ανταγωνισμού, κλπ.
 • Των κλασικών μεθόδων και τεχνικών Προμηθειών.
 • Πρακτικών μεθόδων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες κρίσεων, ώστε να επιτευχθεί Λιτή (LEAN), Ευέλικτη (ΑGILE) και Ανθεκτική (RESILIENT) οργάνωση των προμηθειών.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα

Α.  Lean, Agile, Resilient Οργάνωση Προμηθειών

Α1. Η Δομή και ο Ρόλος της Διεύθυνσης Προμηθειών

 • Ο Σκοπός και οι βασικοί Στόχοι

Α2. Προδιαγραφές

 • Ελάχιστες προδιαγραφές, επιθυμητές προδιαγραφές, Τεύχος προδιαγραφών
 • Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές
 • Value Engineering

Α3.  Αγοραστικές συνήθειες

 • To φτηνότερο
 • Expensive brand
 • TCO
 • Value for money
 • Πως επηρεάζεται η στρατηγική προμηθειών σας;

Α4.  Ο ρόλος των buyers

 • Πως ορίζεται ο Ρόλος (Στόχοι, Καθήκοντα, Εξουσιοδοτήσεις, Θέση, Σχέσεις με περιβάλλοντα)
 • Συνέργειες με άλλους buyers
 • Συνέργειες μεταξύ παραγωγών η προμηθευτών
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν για το sustainable purchasing
 • Ποιες είναι οι Στρατηγικές Προμήθειες για την εταιρεία σας;

Α5. Διαγωνισμοί

 • Καθορισμός της στρατηγικής
 • RFQ, τεχνικός φάκελος, οικονομική προσφορά
 • Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
 • Συμφέρουσα ή οικονομικότερη προσφορά
 • Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές, Βέλτιστη Διάρκεια Σύμβασης
 • Hard και Soft savings
 • Όρια εξουσιοδοτήσεων / εγκρίσεων
 • Bασικοί όροι προκήρυξης Διαγωνισμού
 • Διαχείριση Κινδύνων (Supply Risk Management)

Α6. Οι προμήθειες ως project

 • Business case, objectives, WBS, milestones, organization, stakeholders, communication
 • Διάγραμμα Gantt
 • Βελτιστοποίηση του business case
 • Performance vs Acceptance
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες (διάγραμμα RACI)

Β.  Αξιολόγηση & επιλογή προμηθευτών με κριτήρια LEANκαι AGILE

Β1. Επιλογή προμηθευτή

 • Έρευνα αγοράς
 • Πηγές εξεύρεσης προμηθευτών

Β2. Αξιολόγηση προμηθευτή πριν την επιλογή

 • RFI
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • Βαρύτητες κριτηρίων
 • Βαθμολογία αξιολόγησης

Β3.  Αξιολόγηση προμηθευτών κατά την εκτέλεση του έργου 

Β4.  Αξιολόγηση προμηθευτή μετά την υλοποίηση του έργου

CLEAN, AGILE, RESILIENTΔιαδικασίες προμηθειών

 C1. Διαπραγματεύσεις

 • Αρχές διαπραγμάτευσης για εξασφάλιση LEAN, AGILE RESILIENT συνεργασίας
 • Μaximize win – win instead win – lose approach
 • Προετοιμάζοντας την διαπραγμάτευση και την Στρατηγική διαπραγμάτευσης

C2. Βασικές Οικονομικές γνώσεις για στελέχη προμηθειών

 • Total cost of ownership / Life cycle cost
 • NPV (Net present value)
 • Switch procurement minds from minimizing initial cost to maximizing life-cycle value

C3. Βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας

 • Ευαισθησία τιμής σε σχέση με ποσότητα
 • Ομαδοποίηση αναγκών
 • Βελτιστοποίηση συνάρτησης συνολικού κόστους
 • Frame Agreements – Call offs

C4. Συνεργασία με άλλα τμήματα

 • Αναγνώριση και χειρισμός των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
 • Η Διεύθυνση Logistics και οι συνήθεις συγκρούσεις
 • Η Οικονομική Διεύθυνση και οι συνήθεις απαιτήσεις της
 • Η Διεύθυνση Πωλήσεων και οι συνήθεις παρεμβάσεις της
 • Η Κοινότητα των Χρηστών, οι συνήθεις άγνωστοι
 • Ιnhouse vs Outsourcing
 • Συμφωνία ρόλων και υπευθυνοτήτων (RACI Analysis)
 • Συμμετοχή όλων στο project team

D.   Διαχείριση συμβάσεων για εξασφάλιση RESILIENCE

 • Εντοπισμός κρίσιμων σημείων σε μια σύμβαση
 • Ο τρόπος διαχείρισης των claims (ποινικές ρήτρες)
 • ​​​​​​​Ο τρόπος διαχείρισης συμβάσεων έργου.

D1. Διαχείριση συμβάσεων

 • Συμβάσεις, Βασικοί όροι, Προβλέψεις What ifs, διαχείριση κινδύνων
 • Long term supply partnerships
 • Τα εμπόδια στο κτίσιμο εμπιστοσύνης
 • SLAs, Performance scorecards, Performance based bonus
 • Eγγυήσεις – Ρήτρες

D2. Διαχείριση προμηθευτών

 • Ενημέρωση πριν και μετά το διαγωνισμό
 • Κατάσταση εγκεκριμένων προμηθευτών
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών από Εταιρεία
 • Συστήματα Κινητροδότησης και win-win καινοτομιών

D3. Ηθικός κώδικας προμηθειών

 • Kαταστάσεις συγκρουόμενων συμφερόντων και διαχείριση τους
 • Επικοινωνία – Διαφάνεια – Συμπεριφορές

D4.  Ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις με θέματα  :

 • Ιδέες για απλοποίηση διαδικασιών προμηθειών  –  Πως θα αυξηθεί η αξιοπιστία –  Επίτευξη savings της Διεύθυνσης Προμηθειών

Απευθύνεται σε

Πατήστε εδώ για να δείτε σε ποιούς απευθύνεται το σεμινάριο
 • Στελέχη που βρίσκονται τόσο στον πυρήνα της Διεύθυνσης Προμηθειών αλλά και στις όμορες διευθύνσεις (Οικονομική, Διοικητική, Τεχνική, Παραγωγής, Εφοδιαστικής Αλυσίδας) που εμπλέκονται στις προμήθειες.
 • Στο management εταιρειών που συμμετέχει ή εγκρίνει αποφάσεις σχετικές με προμήθειες.

Εισηγητές

Πατήστε εδώ για να δείτε ένα σύντομο βιογραφικό των εισηγητών

Κώστας Θεοφανίδης

 • Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος , MSc Business Μanagement
 • 35 ετής προϋπηρεσία σε Διευθυντικές θέσεις Πωλήσεων, Logistics, Engineering, Projects στις εταιρείες Mobil, BP, EKO.
 • Γενικός Δ/της στην Τεχνική εταιρεία  Bovislendlease για Ελλάδα και Τουρκία.
 • τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ, τ. μέλος ΔΣ Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων
 • Πιστοποιημένος  εκπαιδευτής στις διεθνείς Πιστοποιήσεις Project Management- IPMA και Logistics- ELA
 • Εισηγητής σεμιναρίων Management, Επιχειρηματικότητας, Decision making, κλπ
 • Business Development Consultant
 • Business and Career Mentor

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
Πέμπτη
08.02.24 09.00 – 17.00
Παρασκευή 09.02.24 09.00 – 17.00

Τρόπος Παρακολούθησης

LIVE e-learning

Κόστος Σεμιναρίου

Το κόστος συμμετοχής είναι 300€.

Το κόστος συμμετοχής μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ έως 100%. Η projectyou αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες.

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

Επικοινωνία

Για διευκρινίσεις και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα 6977999254, 6943819013 και μέσω email στο info@projectyou.gr.

Το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Δείτε εδώ τα νέα μας σεμινάρια