fbpx

Οργάνωση Προμηθειών για Ελαχιστοποίηση Κόστους | e-learning

Ημερομηνία & Ώρα

18/10/2013 21/10/2013 22/10/2013 24/10/2013 29/10/2013 | 18:00-21:00

Τοποθεσία

e-learning

Διάρκεια

15h

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θέματα Στρατηγικής, Διαδικασιών, Οικονομικών των προμηθειών και Διαπραγματεύσεων.

Σκοπός της εκπαίδευσης

Στην σημερινή και αυριανή εποχή οι Εταιρείες προσδοκούν από τα τμήματα Προμηθειών τους, όχι μόνο να «τρέχουν» τις διαδικασίες προμηθειών, αλλά να παράγουν ορατό όφελος για την εταιρεία, που να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το κόστος λειτουργίας του Τμήματος.

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στις γνώσεις, στρατηγικές, τεχνικές, μεθόδους και συμπεριφορές που απαιτούνται για να επιτελέσει το στέλεχος προμηθειών τον νέο του ρόλο, ώστε και τις δεξιότητες του να αναβαθμίσει και να αυξήσει το value που προσφέρει στην εταιρεία του.

Εισηγητές

Ο εκπαιδευτής είναι πιστοποιημένος project manager κατά IPMA-D και καταξιωμένο στέλεχος πολυεθνικών εταιριών. Έχει πολύχρονη εμπειρία στην επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και έχει εκπαιδεύσει πλήθος ατόμων σε σεμινάρια σχετικά με τη διαχείριση προμηθειών.

Κώστας Θεοφανίδης

 • Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος, MSc Business Administration
 • τ. Τεχνικός Διευθυντής πετρελαϊκής εταιρίας
 • τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ
 • First Trainer PM-Greece
 • Πιστοποιημένος στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγητής σεμιναρίων Management
 • Business Development Consultant

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

1. Επιλογή προμηθευτών

 • Έρευνα αγοράς
 • RFI
 • Αξιολόγηση προμηθευτών
 • Πηγές εξεύρεσης προμηθευτών

2. Προδιαγραφές

 • Ελάχιστες προδιαγραφές, επιθυμητές προδιαγραφές
 • Τεύχος προδιαγραφών
 • Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές
 • Value Engineering

3. Διαγωνισμοί

 • Καθορισμός της στρατηγικής
 • RFQ, τεχνικός φάκελος, οικονομική προσφορά
 • Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
 • Συμφέρουσα ή οικονομικότερη προσφορά
 • Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές
 • Υπολογισμός των savings
 • Όρια εξουσιοδοτήσεων / εγκρίσεων
 • Bασικοί όροι προκήρυξης Διαγωνισμού
 • Διαχείριση Κινδύνων (Supply Risk Management)
 • Ποιες είναι οι Στρατηγικές Προμήθειες για την εταιρεία σας?

4. Οι προμήθειες ως project

 • Business case, objectives, WBS, milestones, organisation, stakeholders, communication
 • Διάγραμμα Gantt
 • Βελτιστοποίηση του business case
 • Απόδοση vs Αποδοχή
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες (διάγραμμα RACI)

5. Διαπραγματεύσεις

 • Αρχές διαπραγμάτευσης
 • Τα προσόντα του διαπραγματευτή
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης
 • Optimize win – win instead win – lose approach
 • Προετοιμάζοντας την διαπραγμάτευση και την Στρατηγική διαπραγμάτευσης
 • STREAK ανάλυση
 • Building trust in negotiation teams
 • Αξιολογώντας την διαπραγμάτευση

6. Οικονομικές γνώσεις

 • Προϋπολογισμός έργου
 • Build-up cost
 • Total cost of ownership / Life cycle cost
 • NPV (Net present value)
 • Switch procurement minds from minimizing initial cost to maximizing life-cycle value

7. Βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας

 • Ευαισθησία τιμής σε σχέση με ποσότητα
 • Ομαδοποίηση αναγκών
 • Βελτιστοποίηση συνάρτησης συνολικού κόστους
 • Frame Agreements – Call offs

8. Διαχείριση συμβάσεων

 • Πρότυπες Συμβάσεις
 • Βασικοί όροι
 • Προβλέψεις What if
 • Ανάλυση και Διαχείριση κινδύνων
 • Eγγυήσεις – Ρήτρες

9. Διαχείριση προμηθευτών

 • Ενημέρωση πριν και μετά το διαγωνισμό
 • Κατάσταση εγκεκριμένων προμηθευτών
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών από Εταιρεία
 • Αξιολόγηση Εταιρείας από Προμηθευτές
 • Συστήματα Κινητροδότησης και win-win καινοτομιών

10. Ηθικός κώδικας προμηθειών

 • Kαταστάσεις συγκρουόμενων συμφερόντων και διαχείριση τους
 • Πολιτική δώρων
 • Επικοινωνία – Διαφάνεια
 • Συμπεριφορές

11. Συνεργασία με άλλα τμήματα

 • Αναγνώριση και χειρισμός των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
 • Η Τεχνική Διεύθυνση και οι συνήθεις συγκρούσεις
 • Η Οικονομική Διεύθυνση και οι συνήθεις απαιτήσεις της
 • Η Διεύθυνση Πωλήσεων και οι συνήθεις παρεμβάσεις της
 • Η Κοινότητα των Χρηστών, οι συνήθεις άγνωστοι
 • Ιnhouse vs Outsourcing
 • Συμφωνία ρόλων και υπευθυνοτήτων (RACI Analysis)
 • Συμμετοχή όλων στο project team

Mέθοδος που θα ακολουθηθεί στο σεμινάριο

 • Θεωρία
 • Αναφορά παραδειγμάτων από την εμπειρία του εισηγητή
 • Αναφορά περιπτώσεων από την εμπειρία των εκπαιδευόμενων
 • Εντοπισμός σημείων των διαδικασιών των εταιρειών που χρήζουν βελτιστοποίησης
 • Ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις
 • Δημιουργία προσωπικών ACTION PLANS με την βοήθεια του εισηγητή

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

To κόστος συμμετοχής είναι 200 € / άτομο.

Το κόστος συμμετοχής μπορεί να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ και η projectyou μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης των απαιτούμενων πληροφοριών (προθεσμία 20.9.2012).

Για ιδιώτες παρέχονται εκπτώσεις:

 • 10% για εγγραφές και πληρωμές έως και τις 30.9.13
 • 10% για ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω
 • 10% για φοιτητές και ανέργους