Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 4/2013

Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 4/2013

Εκδλήωση του ILME στην european supply chain

Εκδλήωση του ILME στην european supply chain

Εσπερίδα Σ.Ε.Μ.Ε.Π.Π.Ε. MEC 06/2014

Εσπερίδα Σ.Ε.Μ.Ε.Π.Π.Ε. MEC 06/2014

17ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας 07/2014

17ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας 07/2014

TEDx Πανεπιστήμιο Πειραιά 04/2014

TEDx Πανεπιστήμιο Πειραιά 04/2014

Σχολείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Αθήνας 05/2015

Σχολείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Αθήνας 05/2015

Logi.C Αίγλη Ζαππείου 05/2014

Logi.C Αίγλη Ζαππείου 05/2014

Καθοδήγηση για business plan ΤΕΙ Πελοποννήσου 04/2014

Καθοδήγηση για business plan ΤΕΙ Πελοποννήσου 04/2014

Αριστείο Logistics ILME 04/2014

Αριστείο Logistics ILME 04/2014

16ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας 04/2014

16ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας 04/2014