Αξιολόγηση Face-to-Face Mentoring Επιχειρηματικότητας

Αξιολόγηση Προγράμματος Face-To-Face Mentoring Επιχειρηματικότητας

Προσφορά του ΕΚΠΑ με την συνεργασία της Projectyou

Το όνομά σας *
Tο επίθετό σας *

Email*

Επιλέξτε τον/τους Μέντορα/ες με τους οποίους δουλέψατε
Κατερίνα ΘεοφανίδουΚώστας ΘεοφανίδηςΕυάγγελος Αγγελόπουλος

Επιβεβαιώστε ότι παρακολουθήσατε πρόγραμμα συμβουλευτικής συνολικά 7 ωρών σύμφωνα με συνημμένο ωράριο.

Σε τι βαθμό λύσατε τα ερωτήματα και τις απορίες που είχατε; (0 = καθόλου, 10 = πολύ ικανοποιητικά)

Σε τι βαθμό οι μέντορες σας έδωσαν ιδέες και πληροφορίες πέραν αυτών που ζητήσατε; (0 = καθόλου, 10 = πολύ ικανοποιητικά)

Είχαν οι μέντορες ευελιξία στην διαμόρφωση του προγράμματος συναντήσεων ώστε να ικανοποιεί και την δική σας διαθεσιμότητα; (0 = καθόλου, 10 = πολύ ικανοποιητικά)

Σας εξυπηρέτησε η δυνατότητα e-learning και skype που παρείχε η Projectyou;

Θα συστήνατε να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PROJECTYOU mentoring και άλλοι σπουδαστές των προγραμμάτων e-learning του ΕΚΠΑ

Πρόσθετα σχόλιά σας για τον τρόπο που σας υποστήριξαν οι μέντορες στην πρόοδο της σκέψης σας