Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Αν αναλογιστεί κανείς τις συνέπειες που θα προκύψουν από ενδεχόμενη εμπλοκή ενός εργαζομένου σε ατύχημα, σίγουρα θα θελήσει να επαναπροσδιορίσει και να αναβαθμίσει το επίπεδο και τις γνώσεις των εργαζομένων σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και τον τρόπο που εργάζονται. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται και πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε οι πιθανότητες εμπλοκής του σε ένα ατύχημα να μειωθούν θεαματικά.

Την ανάγκη αυτή για ασφάλεια έρχεται να καλύψει η εκπαίδευση στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Παράλληλα επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων στην ασφάλεια και η υποστήριξη της Διοίκησης στην εισαγωγή μιας «κουλτούρας» ασφάλειας στην Επιχείρηση.