Όμιλος Motor Oil

Όμιλος Motor Oil

Συνεργαστήκαμε με τον Όμιλο Motor Oil για:

  • την εκπαίδευση «Ανάπτυξη Κουλτούρας Ασφάλειας Εγκαταστάσεων» σε Αθήνα (05/2013) και Θεσσαλονίκη (06/2013) σε 40 άτομα