fbpx

Νέες Ευκαιρίες καριέρας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα – Γράφει ο Κ. Θεοφανίδης

Νέες Ευκαιρίες καριέρας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα – Γράφει ο Κ. Θεοφανίδης

Κώστας Θεοφανίδης

ktheofanides@projectyou.gr, 6977999254

O Κώστας Θεοφανίδης είναι Μηχ/γοςς –Ηλ/γος, ΜSc Business Management, τ. Διευθυντικό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες (Mobil, BP, BOVIS, EΛΠΕ) σε θέσεις Πωλήσεων, Logistics, Κατασκευών, Projects, Business Development, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Country Manager στην BOVIS LENDLEASE.

Συνιδρυτής της Projectyou, Σύμβουλος –Μέντωρ Επιχειρηματικότητας, Εισηγητής σεμιναρίων, Συντονιστής προγράμματος εκπαίδευσης για την Διεθνή πιστοποίηση Logistics ELA.

Οι επαναστατικές αλλαγές που βιώνουμε στην εφοδιαστική αλυσίδα θα δημιουργήσουν ανάγκες στην Αγορά και ζήτηση για στελέχη που να μπορούν να τις καλύψουν. Συνήθως η προσφορά περιμένει να  εκδηλωθεί έντονα αυτή η ζήτηση, αλλά το ίδιο κάνει και η ζήτηση: περιμένει να αναπτυχθεί πρώτα η προσφορά. Ας θυμηθούμε ότι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν επιχειρήσεις επισκευής κινητών, laptop, printers, κλπ. ενώ υπήρχαν αυτά τα προϊόντα στην αγορά. Σήμερα ενώ υπάρχουν πολλές ανεμογεννήτριες, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη η ειδικότητα του συντηρητή αιολικών εγκαταστάσεων. Η ιστορία είναι γεμάτη από περιπτώσεις που η ζήτηση εκτοξεύθηκε μόλις δημιουργήθηκε από κάποιους πρωτοπόρους το προϊόν ή η υπηρεσία που θα κάλυπτε αυτή την ανάγκη. Μέχρι τότε η ανάγκη ήταν σε ύπνωση αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, που βλέπει επιφανειακά τα πράγματα, θεωρούσε ότι δεν υπήρχε ως ανάγκη.

Οι παρακάτω σκέψεις και εκτιμήσεις προσφέρονται σε όσους θέλουν να κάνουν καριέρα σε νέους ρόλους και να είναι από τους πρώτους που θα  συμμετέχουν και στην διαμόρφωση τους. Απευθύνονται και σε Επιχειρήσεις που θέλουν να οργανωθούν με ματιά προς το μέλλον.

Σημειώνουμε στη συνέχεια τις μεγάλες τάσεις και εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά και προσπαθούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι τα επαγγέλματα και οι υπηρεσίες που θα χρειαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες που θα ξεπηδήσουν από αυτές τις εξελίξεις:

 1. Industry 4.0 – Robotics surveyor

Mε την 3η βιομηχανική επανάσταση της Πληροφορίας μειώθηκαν πολλές θέσεις «γραφείου», διοικητικές και λογιστικές εργασίες αναλήφθηκαν πλέον από τα computers. Ήρθε τώρα η ώρα με την 4η βιομηχανική επανάσταση (Robotics) να αντικατασταθούν και πολλές εργασίες «πεδίου». Χειριστές κλάρκ, πικαδόροι, προσωπικό αποθήκης, διεκπεραιωτές φύλακες, κλπ. θα βλέπουν να αντικαθίστανται από ρομποτικά συστήματα. Νέοι ρόλοι θα χρειαστούν για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους, δηλαδή την επίβλεψη της λειτουργίας τους, τον προγραμματισμό τους και τα σεταρίσματα, την βασική συντήρηση, την υποστήριξη της τηλεδιάγνωσης και τηλεσυντήρησης τους, την επίλυση εμπλοκών η αστοχιών, κλπ. Οι ρόλοι αυτοί θα πρέπει να ενσωματώνουν γνώσεις και εμπειρία από την λειτουργία της αποθήκης, βασικές γνώσεις hardware, software, robotics και ικανότητες hands-on εργασίας. Ικανοί και φιλόδοξοι εργαζόμενοι στην Αποθήκη και νέοι απόφοιτοι, θα μπορούσαν να εξελιχθούν στην κατεύθυνση αυτή, αφού προετοιμαστούν καλλιεργώντας τις απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες.

 1. Drivers salesmen

Ο οδηγός είναι το πρόσωπο που έρχεται συχνότερα από οποιονδήποτε άλλον σε επαφή με τον πελάτη. Επειδή ο ανταγωνισμός ασκείται στον χρόνο παράδοσης και στην ποιότητα εξυπηρέτησης, θα αυξάνει συνεχώς η ζήτηση για οδηγούς distribution που εκτός από την παράδοση των προϊόντων θα είναι πωλητές, παραγγελιολήπτες, χειριστές τεχνολογίας, merchandisers, δειγματιστές και εκπαιδευτές, επιλυτές παραπόνων (ex van sales).

 1. Process integrators

Τόσο το κόστος, όσο το lead time και η αξιοπιστία στην εξυπηρέτηση, που είναι πεδία έντονου ανταγωνισμού, εξαρτώνται από το πόσο καλά είναι οργανωμένα τα processes (lean) και πόσο ευέλικτα (agile) είναι ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές του περιβάλλοντος (ανταγωνισμός, ζήτηση, ελλείψεις και ανατιμήσεις πρώτων υλών, κλπ). Συνήθως τα processes στήνονται στην αρχή μιας επιχείρησης, σετάρονται αντίστοιχα τα διάφορα συστήματα ΕRP, WMS, MRP, κλπ., “παγώνουν” και με την σφραγίδα ISO και οι άνθρωποι εκπαιδεύονται να είναι απλά συνεπείς χρήστες τους. Η νέα όμως πραγματικότητα των συνεχών αλλαγών και η ενεργοποίηση  του «νόμου των ακούσιων συνεπειών» απαιτεί ρόλους κάποιων  στελεχών «τροχονόμων» που θα γνωρίζουν ολιστικά τα processes, τις παραμετροποιήσεις τους, τις επιπτώσεις στο κόστος-χρόνο-ποιότητα, θα έχουν αρμοδιότητα να προσαρμόζουν τα low level processes και να εισηγούνται τροποποιήσεις στα high level. Η βελτιστοποίηση των processes με προσέγγιση «σιλό» αφενός έχει περιορισμένα περιθώρια αλλά το χειρότερο είναι ότι παράγει δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλα processes.

 1. 3PL = Supply Chain Operation

Η ανάθεση σε τρίτους (outsourcing) της αποθήκευσης και μεταφοράς (3PL) ενώ διεθνώς καλύπτει το 80% στην Ελλάδα υστερεί για διάφορους λόγους στο 20%. Οι εμπορικές εταιρείες θα αποφεύγουν να επενδύουν σε υποδομές και πάγια για να αυξήσουν το capital efficiency, να μπορούν να επενδύουν στην Εμπορία και marketing, να διαθέτουν ευελιξία στις αλλαγές και για να εστιάσουν στο core business. Υπάρχει μεγάλη δυναμική και ζήτηση στο χώρο αυτό αρκεί να αναπτυχθούν αξιόπιστες εταιρείες 3PL και στελέχη να τις επανδρώσουν.

 1. 4PL = Supply chain Management

Ενώ το outsourcing των operations (3PL) βρίσκεται στο 20%, τo outsourcing του administration και Management της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (4PL) στην Ελλάδα είναι πρακτικά σε μηδενικό σημείο. Εδώ υπάρχει πεδίο δόξας λαμπρό να δημιουργηθούν σοβαρές εταιρείες από έμπειρα στελέχη που θέλουν να επιχειρήσουν σε συνδυασμό με δυνατά νέα μυαλά στην χρήση software και τεχνογνωσίας. Γιατί να μην υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες παραγγελιοληψίας και δρομολόγησης, με software και υψηλό knowhow που να αναλάβουν αυτό το έργο για πολλές εμπορικές; Ειδικά όταν η απαίτηση για επενδεδυμένο είναι πολύ χαμηλή;

 1. 5PL = Supply chain Strategy

Η νέα εποχή απαιτεί να σχεδιάζουμε και να βελτιστοποιούμε την εφοδιαστική αλυσίδα όχι με βάση τί υπάρχει σήμερα αλλά με το τί θα διαμορφωθεί αύριο τόσο στην ζήτηση, όσο και στην τεχνολογία, στον ανταγωνισμό, στα κανάλια διανομής, στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Χρειάζονται υψηλού caliber στελέχη που να μην επαφίενται μόνο στην εμπειρία τους αλλά να διαθέτουν ικανότητες στρατηγικής. Η ανάληψη του strategic transformation/optimization από εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρείες, στο εξωτερικό ήδη  αρχίζει να διαμορφώνεται (5PL) αλλά στην Ελλάδα είναι άγνωστες λέξεις. Στους ρόλους αυτούς απαιτείται διεθνής αλλά και ελληνική εμπειρία, παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογίας, γνώσεις οικονομικών και business development.

 1. Άλλες παγκόσμιες εξελίξεις θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους τομείς:
 • Risk Management (θα υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από risk στο μέλλον των επιχειρήσεων;)
 • Sustainability (μπορεί να επιβιώσει κάποια επιχείρηση αν δεν προσαρμοστεί στις παγκόσμιες απαιτήσεις αλλά και στην συνεχή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το περιβάλλον;)
 • Logistics IT (πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν βιώσιμα Logistics χωρίς αυξανόμενη χρήση τεχνολογίας ΙΤ;)
 • Business Development (χρειάζεται τίποτα από τα παραπάνω αν κάποιοι δεν είναι επιφορτισμένοι αλλά και εξειδικευμένοι να αναπτύσσουν συνεχώς νέες βιώσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες και συμβόλαια;)

 

Κάποιοι από τους παραπάνω νέους ρόλους πιθανόν να μοιάζουν πολύ μελλοντικοί. Όχι όμως, μέχρι να τους επιλέξουμε και να προετοιμαστούμε να είμαστε από τους πρώτους, θα είναι εδώ.

Την προετοιμασία των στελεχών για το μέλλον των Logistics φιλοδοξούμε να οργανώσουμε μέσα από την Διεθνή Πιστοποίηση Logistics ΕLA (https://www.projectyou.gr/ekpaidefsi-gia-diethni-pistopoiisi-logistics-ela/).