fbpx

EUREM – European Energy Manager Training | Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία & Ώρα

Έναρξη τμήματος Αθήνας: 27/2/2015 | Έναρξη τμήματος Θεσσαλονίκης: Α’ τρίμηνο του 2015

eurem

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την projectyou, υλοποιεί στην Ελλάδα το 6μηνης διάρκειας εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Εκπαίδευση & Δικτύωση Ευρωπαίων Ενεργειακών Διαχειριστών – Διαχείριση Ενέργειας και Μέθοδοι Εξοικονόμησης»

με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόγραμμα ΙΕΕΑ (Intelligent Energy Executive Agency).

Παρέχεται πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Έναρξη τμημάτων:
Αθήνα: 27 Φεβρουαρίου 2015
Θεσσαλονίκη: Α’ τρίμηνο του 2015

Ιστορία

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο από το 2006 ανέλαβε το Ευρωπαϊκό έργο EUREM σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ. Το έργο ασχολείται με τον τομέα της Ενεργειακής Εκπαίδευσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σεμινάριο που ξεκίνησε το 1997 από το Επιμελητήριο της Νυρεμβέργης και πλέον παραδίδεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το υλικό εκπαίδευσης του σεμιναρίου εισήχθη στα ελληνικά δεδομένα με την επιστημονική υποστήριξη του ΚΑΠΕ. Ως ευρωπαϊκό έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009 και πλέον το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισής του στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Μηχανικούς ή αποφοίτους θετικών επιστημών
 • Άτομα με τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εργασιακή εμπειρία
 • Ελεύθερους επαγγελματίες, τεχνικά γραφεία και στελέχη βιομηχανίας
 • Στελέχη επιχειρήσεων με σημαντικές ενεργειακές καταναλώσεις
 • Προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας

Eταιρίες που θα συμμετέχουν με στελέχη τους θα μπορούν, εκτός από την πιστοποίηση των στελεχών τους, να επωφεληθούν και από την ενεργειακή μελέτη που θα εκπονήσουν τα στελέχη τους με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.

Εταιρίες που ενδιαφέρονται μπορούν να συνεργαστούν με το πρόγραμμα και να ωφεληθούν από την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης από έναν εκπαιδευόμενο, εξειδικευμένη σε θεματολογία που ενδιαφέρει την εταιρία.

Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος

Διάρκεια μαθημάτων: 6 μήνες

Παρακολούθηση μαθημάτων: 18 ημέρες (9 διήμερα) σε 4 μήνες

Ημέρες και ώρες: Παρασκευή 17.00-21.30 και Σάββατο 09.00-16.00, ανά 2 εβδομάδες

Εργασία – Ενεργειακή μελέτη: Εκπόνηση μελέτης για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης σε μια επιχειρησιακή διαδικασία, σε 2 μήνες

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε εκπαιδευόμενος δικαιούται μέχρι 3 ημέρες απουσίας από τα μαθήματα.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

– πραγματοποιούν ενεργειακές μελέτες
– εφαρμόζουν εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία
– ενσωματωθούν στο Παγκόσμιο Δίκτυο Ενεργειακών Διαχειριστών

Τα μέσα εκμάθησης που χρησιμοποιούνται στο σεμινάριο είναι τρία:

– παρακολούθηση των μαθημάτων
– αυτοδιδασκαλία μέσω του www.eurem.net
– πρακτική εφαρμογή μίας εκ των θεωριών μέσω της ενεργειακής μελέτης

Θεματικές ενότητες και πρόγραμμα

Οι θεματολογίες που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες:

Ενότητες Θεωρίας
27/2/2015 Βασικές αρχές ενέργειας
28/2/2015 Εμπορία ενέργειας, Νομοθεσία, Εμπορία εκπομπών
6/3/2015 Διαχείριση ενεργειακών δεδομένων / διαχείριση φορτίου
7/3/2015 Οικονομική ανάλυση / Διαχείριση έργων
20/3/2015 Φωτισμός
21/3/2015 Green IT – ISO 50001 Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
Ενότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας
3/4/2015 Θερμικές διεργασίες, συστήματα ατμού, ανάκτηση θερμότητας
4/4/2015 Ενεργειακές απαιτήσεις κτιρίων – Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια
17/4/2015 Ψύξη
18/4/2015 Θέρμανση
24/4/2015 Κλιματισμός
25/4/2015 Πεπιεσμένος αέρας
8/5/2015 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές
9/5/2015 Συμπαραγωγή θερμότητας – ηλεκτρισμού
Ενότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
22/5/2015 Θερμοηλιακά
23/5/2015 Φωτοβολταϊκή τεχνολογία
5/6/2015 Γεωθερμία
6/6/2015 Βιομάζα
Εξετάσεις και Σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης
19/6/2015 Εξετάσεις
20/6/2015 Παράδοση του Energy Concept Summary – Θέμα Ενεργειακής Μελέτης
4/9/2015 Παράδοση του Energy Concept (Ενεργειακή Μελέτη)
11/9/2015 Παρουσίαση του Energy Concept (Ενεργειακή Μελέτη)

Εισηγητές

Οι εισηγητές είναι έμπειροι και απόλυτα εξειδικευμένοι ο καθένας στο αντικείμενο διδασκαλίας του. Προέρχονται από οργανισμούς όπως το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ κ.ά. Οι ειδικότητές τους είναι Ηλ. Μηχανικοί, Μηχ. Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Χημ. Μηχανικοί κλπ. Άλλοι είναι στελέχη και άλλοι διδάσκοντες στους ανωτέρω οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συμμετέχοντες

Στελέχη των ακόλουθων εταιριών έχουν ήδη παρακολουθήσει το σεμινάριο:

 • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜΕΛ)
 • ALCOMA AE
 • LIDL
 • ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ
 • ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.
 • VESTAS HELLAS
 • ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
 • ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
 • SHELL
 • κ.ά.

Πιστοποίηση

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος χορηγείται μετά από:

 • Εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται μετά το πέρας των μαθημάτων, έχουν διάρκεια 2 ωρών και περιλαμβάνουν 4 θέματα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις με την υποστήριξη των εκπαιδευτών.
 • Σύνταξη ενεργειακής μελέτης, που είναι η πρακτική εφαρμογή μίας εκ των θεωριών που έχει διδαχθεί ο εκπαιδευόμενος στα μαθήματα. Ο κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει μόνος του το θέμα της μελέτης και την πραγματική περίπτωση στην οποία θα την εφαρμόσει, χρησιμοποιώντας βέβαια και την υποστήριξη των εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να βρει μία θεματολογία σε μία πραγματική περίπτωση, το Επιμελητήριο μπορεί να τον υποστηρίξει στον εντοπισμό της θεματολογίας. Η παρουσίαση της μελέτης αποτελείται από 5-10 διαφάνειες και έχει συνολική διάρκεια 10 λεπτών.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης παραδίδονται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και της μελέτης (50% επιτυχία και στα δύο) και της ολικής αποπληρωμής του κόστους συμμετοχής.

Γενικές πληροφορίες

 • Κάθε θεματολογία συνοδεύεται και από μία φόρμουλα υπολογισμών ενός excel αρχείου, που είναι στην ουσία ο πρακτικός τρόπος υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Κάθε εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο διαδικτυακό χώρο www.eurem.net. Πριν από κάθε μάθημα, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί το site για να «κατεβάσει» το υλικό προετοιμασίας (preparation material). Το υλικό αυτό προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο για την ύλη που πρόκειται να διδαχθεί την επόμενη ημέρα. Η αυτοδιδασκαλία στο διαδικτυακό τόπο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του σεμιναρίου καθώς επίσης και η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο σεμινάριο. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο, πρέπει να επισκεφθείτε το www.eurem.net και να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα _Country Portals _Greece _Εγγράφομαι. Τους κωδικούς εισαγωγής τους επιλέγετε μόνοι σας και για την επιβεβαίωση λαμβάνετε email με τα στοιχεία εισαγωγής στο σύστημα.
 • Όλο το υλικό εκπαίδευσης υπάρχει μέσα στο διαδικτυακό τόπο και ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να «κατεβάσει» τα αρχεία για δική του αποκλειστικά χρήση (και όχι διανομή σε τρίτους).
 • Κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, κάθε εκπαιδευόμενος έχει δηλώσει κάποια θεματολογία μελέτης. Η μελέτη αυτή δεν είναι δεσμευτική. Δηλαδή, αν κατά την διάρκεια των μαθημάτων εντοπίσει κάποια άλλη θεματολογία στην οποία θα ήθελε να εφαρμόσει την μελέτη του, μπορεί να αντικαταστήσει την παλαιότερη. Στο τέλος των μαθημάτων, μοιράζεται στους συμμετέχοντες ένα έντυπο στο οποίο θα πρέπει να κάνουν μία περιγραφή και μία σύνοψη της οριστικής μελέτης που πρόκειται να αναλάβουν.
 • Το διάστημα ολοκλήρωσης της μελέτης ανέρχεται σε 2 μήνες και η παραδοτέα ύλη, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  – Ανάλυση της κατάστασης
  – Προτάσεις βελτίωσης
  – Οικονομική ανάλυση
  – Πρακτικοί υπολογισμοί (excel αρχείο)
  – Report 8-20 σελίδες (word αρχείο)

Αξία συμμετοχής

Η αξία συμμετοχής ανέρχεται στα 1.650,00 € συμπεριλ. ΦΠΑ.
Η πληρωμή του σεμιναρίου γίνεται σε 3 δόσεις.
Εκδίδεται σχετικό τιμολόγιο.

Το σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, εφόσον ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε έμμισθη σχέση απασχόλησης και είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ.
Η ένταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος στο ΛΑΕΚ μπορεί να υλοποιηθεί από εμάς, χωρίς επιπλέον κόστος. Η προθεσμία υποβολής είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Χώρος διεξαγωγής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αθήνας θα διεξαχθεί στο:
Philadelphia Club, Μονεμβασιάς & Κριεζή 64, 15125 Μαρούσι

Πώς θα έρθετε:

 • Από το σταθμό του ΗΣΑΠ Μαρούσι, επιβιβάζεστε στο λεωφορείο 40 (αναχωρεί στις 8.46 πμ) και αποβιβάζεστε στη στάση Μονεμβασιάς.
 • Από το σταθμό του Μετρό Κατεχάκη, επιβιβάζεστε στο λεωφορείο 402 (αναχώρηση κάθε 15′) και αποβιβάζεστε στη στάση 5η Πολύδροσο.
 • Από το σταθμό του Προαστιακού Λ. Κηφισίας με τα πόδια 15-20 λεπτά.

xartis_eurem

Εγγραφή

Το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί!