fbpx gtag('config', 'AW-728311533');

EUREM – European Energy Manager Training | Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία & Ώρα

Έναρξη τμήματος Αθήνας: 27/2/2015 | Έναρξη τμήματος Θεσσαλονίκης: Α’ τρίμηνο του 2015

eurem

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την projectyou, υλοποιεί στην Ελλάδα το 6μηνης διάρκειας εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Εκπαίδευση & Δικτύωση Ευρωπαίων Ενεργειακών Διαχειριστών – Διαχείριση Ενέργειας και Μέθοδοι Εξοικονόμησης»

με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόγραμμα ΙΕΕΑ (Intelligent Energy Executive Agency).

Παρέχεται πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Έναρξη τμημάτων:
Αθήνα: 27 Φεβρουαρίου 2015
Θεσσαλονίκη: Α’ τρίμηνο του 2015

Ιστορία

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο από το 2006 ανέλαβε το Ευρωπαϊκό έργο EUREM σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ. Το έργο ασχολείται με τον τομέα της Ενεργειακής Εκπαίδευσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σεμινάριο που ξεκίνησε το 1997 από το Επιμελητήριο της Νυρεμβέργης και πλέον παραδίδεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το υλικό εκπαίδευσης του σεμιναρίου εισήχθη στα ελληνικά δεδομένα με την επιστημονική υποστήριξη του ΚΑΠΕ. Ως ευρωπαϊκό έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009 και πλέον το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισής του στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Μηχανικούς ή αποφοίτους θετικών επιστημών
 • Άτομα με τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εργασιακή εμπειρία
 • Ελεύθερους επαγγελματίες, τεχνικά γραφεία και στελέχη βιομηχανίας
 • Στελέχη επιχειρήσεων με σημαντικές ενεργειακές καταναλώσεις
 • Προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας

Eταιρίες που θα συμμετέχουν με στελέχη τους θα μπορούν, εκτός από την πιστοποίηση των στελεχών τους, να επωφεληθούν και από την ενεργειακή μελέτη που θα εκπονήσουν τα στελέχη τους με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.

Εταιρίες που ενδιαφέρονται μπορούν να συνεργαστούν με το πρόγραμμα και να ωφεληθούν από την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης από έναν εκπαιδευόμενο, εξειδικευμένη σε θεματολογία που ενδιαφέρει την εταιρία.

Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος

Διάρκεια μαθημάτων: 6 μήνες

Παρακολούθηση μαθημάτων: 18 ημέρες (9 διήμερα) σε 4 μήνες

Ημέρες και ώρες: Παρασκευή 17.00-21.30 και Σάββατο 09.00-16.00, ανά 2 εβδομάδες

Εργασία – Ενεργειακή μελέτη: Εκπόνηση μελέτης για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης σε μια επιχειρησιακή διαδικασία, σε 2 μήνες

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε εκπαιδευόμενος δικαιούται μέχρι 3 ημέρες απουσίας από τα μαθήματα.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

– πραγματοποιούν ενεργειακές μελέτες
– εφαρμόζουν εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία
– ενσωματωθούν στο Παγκόσμιο Δίκτυο Ενεργειακών Διαχειριστών

Τα μέσα εκμάθησης που χρησιμοποιούνται στο σεμινάριο είναι τρία:

– παρακολούθηση των μαθημάτων
– αυτοδιδασκαλία μέσω του www.eurem.net
– πρακτική εφαρμογή μίας εκ των θεωριών μέσω της ενεργειακής μελέτης

Θεματικές ενότητες και πρόγραμμα

Οι θεματολογίες που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες:

Ενότητες Θεωρίας
27/2/2015 Βασικές αρχές ενέργειας
28/2/2015 Εμπορία ενέργειας, Νομοθεσία, Εμπορία εκπομπών
6/3/2015 Διαχείριση ενεργειακών δεδομένων / διαχείριση φορτίου
7/3/2015 Οικονομική ανάλυση / Διαχείριση έργων
20/3/2015 Φωτισμός
21/3/2015 Green IT – ISO 50001 Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
Ενότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας
3/4/2015 Θερμικές διεργασίες, συστήματα ατμού, ανάκτηση θερμότητας
4/4/2015 Ενεργειακές απαιτήσεις κτιρίων – Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια
17/4/2015 Ψύξη
18/4/2015 Θέρμανση
24/4/2015 Κλιματισμός
25/4/2015 Πεπιεσμένος αέρας
8/5/2015 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές
9/5/2015 Συμπαραγωγή θερμότητας – ηλεκτρισμού
Ενότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
22/5/2015 Θερμοηλιακά
23/5/2015 Φωτοβολταϊκή τεχνολογία
5/6/2015 Γεωθερμία
6/6/2015 Βιομάζα
Εξετάσεις και Σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης
19/6/2015 Εξετάσεις
20/6/2015 Παράδοση του Energy Concept Summary – Θέμα Ενεργειακής Μελέτης
4/9/2015 Παράδοση του Energy Concept (Ενεργειακή Μελέτη)
11/9/2015 Παρουσίαση του Energy Concept (Ενεργειακή Μελέτη)

Εισηγητές

Οι εισηγητές είναι έμπειροι και απόλυτα εξειδικευμένοι ο καθένας στο αντικείμενο διδασκαλίας του. Προέρχονται από οργανισμούς όπως το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ κ.ά. Οι ειδικότητές τους είναι Ηλ. Μηχανικοί, Μηχ. Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Χημ. Μηχανικοί κλπ. Άλλοι είναι στελέχη και άλλοι διδάσκοντες στους ανωτέρω οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συμμετέχοντες

Στελέχη των ακόλουθων εταιριών έχουν ήδη παρακολουθήσει το σεμινάριο:

 • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜΕΛ)
 • ALCOMA AE
 • LIDL
 • ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ
 • ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.
 • VESTAS HELLAS
 • ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
 • ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
 • SHELL
 • κ.ά.

Πιστοποίηση

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος χορηγείται μετά από:

 • Εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται μετά το πέρας των μαθημάτων, έχουν διάρκεια 2 ωρών και περιλαμβάνουν 4 θέματα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις με την υποστήριξη των εκπαιδευτών.
 • Σύνταξη ενεργειακής μελέτης, που είναι η πρακτική εφαρμογή μίας εκ των θεωριών που έχει διδαχθεί ο εκπαιδευόμενος στα μαθήματα. Ο κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει μόνος του το θέμα της μελέτης και την πραγματική περίπτωση στην οποία θα την εφαρμόσει, χρησιμοποιώντας βέβαια και την υποστήριξη των εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να βρει μία θεματολογία σε μία πραγματική περίπτωση, το Επιμελητήριο μπορεί να τον υποστηρίξει στον εντοπισμό της θεματολογίας. Η παρουσίαση της μελέτης αποτελείται από 5-10 διαφάνειες και έχει συνολική διάρκεια 10 λεπτών.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης παραδίδονται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και της μελέτης (50% επιτυχία και στα δύο) και της ολικής αποπληρωμής του κόστους συμμετοχής.

Γενικές πληροφορίες

 • Κάθε θεματολογία συνοδεύεται και από μία φόρμουλα υπολογισμών ενός excel αρχείου, που είναι στην ουσία ο πρακτικός τρόπος υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Κάθε εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο διαδικτυακό χώρο www.eurem.net. Πριν από κάθε μάθημα, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί το site για να «κατεβάσει» το υλικό προετοιμασίας (preparation material). Το υλικό αυτό προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο για την ύλη που πρόκειται να διδαχθεί την επόμενη ημέρα. Η αυτοδιδασκαλία στο διαδικτυακό τόπο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του σεμιναρίου καθώς επίσης και η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο σεμινάριο. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο, πρέπει να επισκεφθείτε το www.eurem.net και να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα _Country Portals _Greece _Εγγράφομαι. Τους κωδικούς εισαγωγής τους επιλέγετε μόνοι σας και για την επιβεβαίωση λαμβάνετε email με τα στοιχεία εισαγωγής στο σύστημα.
 • Όλο το υλικό εκπαίδευσης υπάρχει μέσα στο διαδικτυακό τόπο και ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να «κατεβάσει» τα αρχεία για δική του αποκλειστικά χρήση (και όχι διανομή σε τρίτους).
 • Κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, κάθε εκπαιδευόμενος έχει δηλώσει κάποια θεματολογία μελέτης. Η μελέτη αυτή δεν είναι δεσμευτική. Δηλαδή, αν κατά την διάρκεια των μαθημάτων εντοπίσει κάποια άλλη θεματολογία στην οποία θα ήθελε να εφαρμόσει την μελέτη του, μπορεί να αντικαταστήσει την παλαιότερη. Στο τέλος των μαθημάτων, μοιράζεται στους συμμετέχοντες ένα έντυπο στο οποίο θα πρέπει να κάνουν μία περιγραφή και μία σύνοψη της οριστικής μελέτης που πρόκειται να αναλάβουν.
 • Το διάστημα ολοκλήρωσης της μελέτης ανέρχεται σε 2 μήνες και η παραδοτέα ύλη, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  – Ανάλυση της κατάστασης
  – Προτάσεις βελτίωσης
  – Οικονομική ανάλυση
  – Πρακτικοί υπολογισμοί (excel αρχείο)
  – Report 8-20 σελίδες (word αρχείο)

Αξία συμμετοχής

Η αξία συμμετοχής ανέρχεται στα 1.650,00 € συμπεριλ. ΦΠΑ.
Η πληρωμή του σεμιναρίου γίνεται σε 3 δόσεις.
Εκδίδεται σχετικό τιμολόγιο.

Το σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, εφόσον ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε έμμισθη σχέση απασχόλησης και είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ.
Η ένταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος στο ΛΑΕΚ μπορεί να υλοποιηθεί από εμάς, χωρίς επιπλέον κόστος. Η προθεσμία υποβολής είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Χώρος διεξαγωγής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αθήνας θα διεξαχθεί στο:
Philadelphia Club, Μονεμβασιάς & Κριεζή 64, 15125 Μαρούσι

Πώς θα έρθετε:

 • Από το σταθμό του ΗΣΑΠ Μαρούσι, επιβιβάζεστε στο λεωφορείο 40 (αναχωρεί στις 8.46 πμ) και αποβιβάζεστε στη στάση Μονεμβασιάς.
 • Από το σταθμό του Μετρό Κατεχάκη, επιβιβάζεστε στο λεωφορείο 402 (αναχώρηση κάθε 15′) και αποβιβάζεστε στη στάση 5η Πολύδροσο.
 • Από το σταθμό του Προαστιακού Λ. Κηφισίας με τα πόδια 15-20 λεπτά.

xartis_eurem

Εγγραφή

Το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί!

Αγησίλαος Βερούτης

agis-veroutis-298x300

Founder & CEO, grammateia.gr

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Μεταπτυχικά Οικολογική βιομηχανική παραγωγή.
MPhil Mech.E. – Cranfield Institute of Tech. UK, | BEng Mech.E. Stevens Institute of Tech.
Έζησε & εργάστηκε 17 έτη στις ΗΠΑ ως Management Consultant σε πολυεθνικές & οργανισμούς
- Προεδρικό Συμβούλιο για Αειφόρο Ανάπτυξη επί Πρ. Κλίντον
- DOD, EPA, DOE (USA)
- MOD (UK)
- Visiting Lecturer για Sustainability σε Αμερικανικά πανεπιστήμια
Επέστρεψε το '99 ως διευθύνων σύμβουλος για 5 χώρες σε Αμερικανική πολυεθνική. Από το 2003 επιχειρεί σε Internet Platforms, Telecommunications & Artificial Intelligence. Αρθρογραφεί στο capital.gr για επιχειρ/τα & τεχνολογία από το 2010.

Αναστάσιος Τσικουράκης

Tsikourakis_Snastasios

Associate Manager, Dialectica

Ο Αναστάσιος Ιάσων Τσικουράκης είναι Associate Manager στη Dialectica και είναι απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι πιστοποιημένος από το International Project Management Association κατά IPMA-D. Τέλος, έχει κάνει ένα mini MBA από το New York College και παρακολουθεί εκπαίδευση από το Leadership Academy.

Γιάννης Αγγελάκης

photo aggelakis

Founder, Engage Media

 Γιάννης Αγγελάκης - Ιδρυτής της Engage Media και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εμπορικού σχεδιασμού και ανάπτυξης μέσω ψηφιακών υποδομών. Διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία εκπαιδεύοντας στελέχη εταιριών και σπουδαστές πάνω σε θέματα ψηφιακού marketing, τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και για δεκαετίες δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των digital & interactive media. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε σημαντικές εταιρίες όπως Forthnet, και Καθημερινή ενώ παράλληλα  κατέχει τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ στην εταιρία πληροφορικής Data Consulting.

Βασίλης Σιγάλας

vasilis-sigalas

Μηχανολόγος – Μηχανικός, Πιστοποιημένος Logistics Manager στο ELA, Warehouse & Transport manager KORE SA, Logistics operation consultant, Α. Μέλος του ΔΣ στο ILME, Εισηγητής σεμιναρίων Warehousing και Transportation.

Αργυρώ Μπούρμπουλα

argyro-bourboula

Η Αργυρώ είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.
Μιλάει σε υψηλό επίπεδο την αγγλική γλώσσα και γνωρίζει σε καλό επίπεδο τη γαλλική.
Έχει συμμετάσχει και βραβευτεί σε προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές και φοιτητές.
Στην projectyou έχει αναλάβει τη θέση του Project Manager.
Κατέχει πιστοποίηση στο πιάνο και την αρμονία.
Διδάσκει εθελοντικά μαθητές της δευτεροβάθμιας.
Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο.

Εύη Προκόπη

EvipRo

Managing Director της Skema Projects

Η Δρ. Εύη Προκόπη έχει ζήσει σε 6 χώρες και έχει συνεργαστεί με ανθρώπους από 58 χώρες. Έχει πολυετή εμπειρία στο recruitment, την εκπαίδευση, το coaching, την ηγεσία και τη διαχείριση ομάδων σε εταιρείες Fortune 100 και start-ups.
Η Εύη έχει γράψει δύο βιβλία, είναι συχνά προσκεκλημένη σε διεθνή συνέδρια ως ομιλήτρια ενώ είναι η νεότερη Ελληνίδα που μίλησε ποτέ στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Project Management Institute. Είναι η μόνη Ελληνίδα που έχει μπει στη λίστα των World’s Top 100 HR Influencers 2020, έχει τιμηθεί με το βραβείο Best Leadership 2021 και 2022 και με το βραβείο Best Management Consulting 2023 από το περιοδικό CEO Today. Επίσης, θεωρείται μία από τους 41 Future of Work Experts παγκοσμίως.
Ως πιστοποιημένη Coach, Μέντορας στο Women in Tech και Managing Director της Skema Projects, της καλύτερης εταιρείας εκπαιδεύσεων σε Soft Skills, σύμφωνα με το περιοδικό Corporate Vision, θέλει να ενδυναμώνει τους ανθρώπους ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Κατερίνα Θεοφανίδου

katerina_500x399_grayscale

Η Κατερίνα Θεοφανίδου είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος από το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Μετά από μια επιτυχημένη 10ετή πορεία σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρίες, όπως BP Hellas, Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ΕΡΤ Α.Ε., Alpha Δορυφορική Τηλεόραση, DEKRA Akademie κ.ά., αλλά και ως εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, αποφασίζει το 2009 να ιδρύσει την πρώτη της επιχείρηση, την projectyou Συμβουλευτική Οργανωτική ΕΠΕ με αντικείμενο την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην οποία είναι ιδιοκτήτρια και Διευθύντρια. www.projectyou.gr

Από το 2011, με μια ομάδα έμπιστων συνεργατών, ιδρύει τρία start-ups: metagora.gr, agorathermansis.gr, 3S4S Εφαρμογές ΕΠΕ.

Η projectyou βραβεύτηκε πρόσφατα από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας με το Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας στην κατηγορία Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας για την προσφορά της με τη διενέργεια δωρεάν Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας σε επίδοξους επιχειρηματίες. http://www.aristia-sde.gr/

Η Κατερίνα είναι Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων και Μέντωρ νέων επιχειρηματιών. Έχει συμβουλέψει πάνω από 1.200 επίδοξους και νέους επιχειρηματίες σε σεμινάρια, εργαστήρια και προσωπικές συναντήσεις συμβουλευτικής (mentoring).

Συνολικά έχει οργανώσει πάνω από 16 Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, αλλά και 30 Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας για Προχωρημένους από το Φεβρουάριο του 2012 έως σήμερα με αιτήσεις συμμετοχής που συνολικά ξεπερνούν τις 2.000! Σε αυτά τα εργαστήρια συμμετείχε ως εισηγήτρια και μέντορας υποστηρίζοντας επιχειρηματικές ομάδες που κέρδισαν βραβείο ή πολύ καλή θέση στη βαθμολογία.

Έχει συνεργαστεί με τα ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πελοποννήσου για την οργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας στους φοιτητές των ΤΕΙ, όπου συμμετείχαν συνολικά 150 φοιτητές. Το 2014 συνεργάστηκε εκ νέου με το ΤΕΙ Πελοποννήσου για την καθοδήγηση (mentoring) 60 φοιτητών για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Υπήρξε επίσης μέντορας στο διαγωνισμό StartingUP που διοργάνωσε το ΚΕΠΝΕΤ το Νοέμβριο του 2012, με την ομάδα της να κερδίζει το ένα από τα τρία βραβεία της διοργάνωσης.

Η Κατερίνα είναι πιστοποιημένη Project Management Associate IPMA–D (International Project Management Association) από το 2008 έως σήμερα, με εμπειρία τόσο στη διαχείριση έργων όσο και στην εκπαίδευση project management που οδηγεί και στην πιστοποίηση σύμφωνα με το IPMA. Διδάσκει Project Management και Microsoft Project σε ανοικτά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

Είναι επίσης πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK e.V.).

Η Κατερίνα είναι Πρόεδρος του International Project Management Association IPMA Greece - Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων, καθώς και Γενική Γραμματέας του ILME (Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδας).

Κώστας Θεοφανίδης

Photo KThsq_g

Σπούδασε Μηχ/γος Ηλ/γος στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και τελείωσε MSc στη Βιομηχανική Διοίκηση στο Brunel University στο Λονδίνο. Εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις (Operations, Sales, Projects, Logistics, Transportation, Engineering) στις εταιρείες Mobil, BP, Bovis Lend Lease, ΕΛΠΕ). Ηγήθηκε στις Βρυξέλλες (1997-8) σε πανευρωπαϊκό project της ΒΡ για τον ανασχεδιασμό των Logistics και Μεταφορών. Από το 2012 δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων, Εισηγητής Σεμιναρίων, Σύμβουλος καριέρας και Μέντωρ.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), μέλος του ΔΣ της Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ), μέλος του ILME, EEl, EBY.

Είναι εκπαιδευτής Project Management, πιστοποιημένος στο ΙPΜΑ-D. Είναι επίσης εισηγητής σε σεμινάρια Ηγεσίας, Management, Συμπεριφορών, Παρακίνησης, Λήψης αποφάσεων, Διαχείρισης ακινήτων, Καινοτομικής Σκέψης, Επιχειρηματικότητας, κλπ.

Συνιδρυτής της projectyou, metagora.gr, Agorathermansis.gr, 3s4s.gr, innovation-community.gr, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΝΔΡΩ.

Εκπαιδευτής και Μέντωρ για νέους επιχειρηματίες- startups.

Αρθρογραφεί σε περιοδικά Logistics.

Λυκούργος Μανωλιάδης

rpt

Deputy General Manager, DIAKINISIS

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Logistics από του Πανεπιστημίου Πειραιά και απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Για σχεδόν 13 χρόνια εργάστηκε στον χώρο των φαρμακευτικών και καταναλωτικών Logistics αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης όπως του Υπεύθυνου Κέντρου Διανομής και Διεύθυνση Κέντρου Διανομής και Ανασυσκευασίας. Τον Μάιο του 2017 μετακινήθηκε στην εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ αναλαμβάνοντας τη θέση Pharmaceutical Business Director ενώ από τον Ιούλιο του 2018 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Δηλώνει ευτυχής που ασχολείται με την επιστήμη των Logistics και παραμένει διψασμένος για βελτιώσεις και θαυμαστής των νέων τεχνολογιών.

Γεώργιος Μαλινδρέτος

malindretos-cv

Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτ. μέριμνας στo Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

O Γεώργιος Μαλινδρέτος είναι Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτ. μέριμνας στo Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο καθώς επίσης και Aναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, με γνωστικό αντικείμενο τα Logistics-Δίκτυα Διανομών (Marketing). Κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕMΠ (Συγκοινωνιολόγος), ΜSc in Logistics and Transportation στο Πανεπιστήμιο του Cranfield, UK και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο τον Ανασχεδιασμό των Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε περιβάλλον Logistics. Έχει περισσότερα από 18 έτη διδακτική εμπειρία σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας (Χαροκόπειο, Ανοικτό Παν/μιο, Γεωπονικό, ΤΕΙ Αθήνας,κτλ), καθώς και στο Odessa National Maritime University στο πλαίσιο ευρωπαικού προγράμματος για τη εισαγωγή των Logistics στο Πανεπιστήμιο της Οδησσού (σημειώσεις του μεταφρασμένες στα ρωσικά διδάσκονται στο Παν/μιο). Έχει συμμετοχή σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, διεθνή συνέδρια, ενώ κατέχει πολλές δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων (έχει μάλιστα βραβευτεί σε Παγκόσμιο Συνέδριο στην Σλοβενία (MIC), με τον τίτλο του ‘best paper’ το 2011). Πρόσφατα εκδόθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του το βιβλίο ‘Markets, Business and Sustainability’ (Bentham Publishers, UK) με συγγραφείς διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, καθώς και ηλεκτρονικό Βιβλίο του σχετικά με την Εφοδιαστική Αλυσίδα και Εξυπηρέτηση Πελατών (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5391). Έχει διδάξει πάνω από 200 ώρες σε προγράμματα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα σχετικά με τα Δίκτυα Διανομής, Μarketing και Logistics, ενώ στο παρελθόν έχει αποτελέσει σύμβουλος, υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου, με σκοπό την εφαρμογή των Logistics/Marketing σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Βιολέτα Σαλαμπάση

salampasi

Dynamic Logistics Director and Accounting Assistant with 7+ years of experience helping organizations reach their full potential. Bringing forth a motivated attitude and a variety of powerful skills. Adept in various social media platforms and office technology programs. Committed to utilizing my skills to further the mission of a company. Adept in general accounting and finance transactions. Dedicated to identifying customer needs and delivering effective solutions to all problems. Excellent time management skills combined with superior knowledge of the customer service industry. Bilingual, hardworking, and ready to join my next team. Adept at making key decisions and working with other professionals to achieve goals and solve problems.

Ρήγας Κουτρουμάνος

Ρήγας Κουτρουμάνος

Ο Ρήγας Κουτρουμάνος  γεννήθηκε στη Δήμητρα Αρκαδίας το 1953. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός και εργάσθηκε στη Μελετητική Εταιρεία ΤΑΛΩΣ ΑΕ και στην Κατασκευαστική  Εταιρεία ΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

Από το 1983 μέχρι το 1995 εργάσθηκε στην Εταιρεία MOBIL OIL HELLAS AE σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις σχετικές με τα Operations, όπως  Διευθυντής  Εγκατάστασης  Καυσίμων Ασπροπύργου, Διευθυντής Εργοστασίου Λιπαντικών Δραπετσώνας, Διευθυντής Επαρχιακών Εγκαταστάσεων Καυσίμων και Μεταφορών.

Το 1993 εργάσθηκε για έξι μήνες στο Λονδίνο στην οργάνωση της MOBIL EUROPE στα Logistics  και αργότερα για δύο μήνες στη Ρώμη στην οργάνωση της MOBIL OIL TRADING.

To 1995 μετακινήθηκε στην ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ  όπου  εργάσθηκε ως το 2015 σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις. Από το 2009 κατείχε τη θέση του Central Logistics Manager  της  ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ και ήταν υπεύθυνος για τις αποθήκες της εταιρείας εντός και εκτός εργοστασίων παραγωγής ζύθου, για το μεταφορικό της έργο στην Ελλάδα, για τις εξαγωγές προϊόντων, τον προγραμματισμό παραγωγής των εργοστασίων και για projects σε συνεργασία με το Supply Chain της Heineken B.V.

Ήταν επίσης υπεύθυνος για την απρόσκοπτη μεταφορά προϊόντων της εταιρείας στα διάφορα venues κατά την περίοδο της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Από το 2015 έως και σήμερα συνεργάζεται με τον Όμιλο FDL και συγκεκριμένα με την εταιρεία του Ομίλου Foodlink  ως Business Development Director και Sales Consultant.

Ηλίας Κακοτρίχης

Κακοτρίχης

Ο Ηλίας Κακοτρίχης έχει 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Είναι Διευθυντής Εξαγωγών και Λειτουργικού Προγραμματισμού στην εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ του ομίλου Holcim. Εργάζεται στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ από το 2005, ενώ από το 2011 έχει διευθυντικούς ρόλους στους τομείς των εξαγωγών, των logistics και των θαλάσσιων μεταφορών . Έχει διατελέσει Τεχνικός Διευθυντής και μέλος του ΔΣ της θυγατρικής εταιρείας ΑΝΕΗ.

Έχει εργαστεί επίσης στην TOSOH Hellas, ΜΕΒΓΑΛ και άλλες εταιρίες όπου έχει αναλάβει ρόλους ευθύνης σε φάσμα δραστηριοτήτων όπως process optimization, environmental management, sales & technical support, R&D, project management.
Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

Ιωάννης Μπρας

Ioannis bras photo white square

Ο Ιωάννης Μπρας σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Project Management και εμπειρία στην  διαχείριση ρίσκου στο κλείσιμο πυρηνικών αντιδραστήρων.

Έχει εργασθεί στην ανάπτυξη ακινήτων, εμπορικών κέντρων και νέων επενδυτικών έργων, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών Project Management. Για έξι χρόνια ήταν επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ως Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Έχει σημαντική εμπειρία  στον τομέα της ανάπτυξης προορισμών και καινοτόμων υπηρεσιών κρουαζιέρας με 22 βραβεία στο ενεργητικό του.

Είναι σύμβουλος Υπουργών Τουρισμού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών πρωτοκόλλων για την επανέναρξη της κρουαζιέρας. Σήμερα βοηθά πάνω από 50 λιμάνια σε όλο τον κόσμο για την διαδικασίες επανεκκίνησης τους (Cruise ReStart) και την ανάπτυξη τους.

Είναι ιδρυτής της Five Senses Consulting και εξειδικεύεται μεταξύ άλλων σε ανάπτυξη προορισμών, σε Digital Destination Marketing Projects αλλά και στην δημιουργία Υδατοδρομίων. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του οργανισμού Cruise Professional Advisors Alliance (CPAA) και ομιλητής σε παγκόσμια συνέδρια και ημερίδες για τον τουρισμό και την κρουαζιέρα.

Άννα Νάταρ

image001

Anna Natar is an experienced expert in Human Resources, Franchising and an accredited Workplace Mediator. Anna is a respected, reliable and highly communicative executive.

She has a more than 35 years experience with multinational companies as HR / Training and Franchising Director while during the last 3 years she is offering her expertise to Greek and multinational, big and small-medium companies based on her general business exposure.

Although she is a hands-on person, she is involved in strategic and decision-making projects as well.

Αχιλλεάς Κοτρόζος

1608380563299
 • Υπηρέτησε σε διεθνείς ηγετικές θέσεις σε μεγάλα αutomotive brands όπως Volvo, Mobil, BΡ, Castrol, στην Αγγλία και τη Ρωσία.
 • Τα τελευταία 5 χρόνια ζούσε στο Τορίνο, ως Global Brand Manager για την PETRONAS
 • Παράλληλα υποστήριζε σαν μέντορας και επενδυτής νεοφυείς επιχειρήσεις με το πρόγραμμα Torino Techstars Cities of the Future accelerator.
 • Είναι απόφοιτος του ΕΜΠ, ενώ παράλληλα έπαιζε και μπάσκετ στον ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ.

Νίκος Φόρος

nikos_foros_photo

Ο Νίκος ηγείται του τμήματος Employer Branding Solutions του kariera.gr, του μεγαλύτερου κόμβου για επαγγελματίες στην Ελλάδα. Πριν από την ένταξή του στο kariera.gr, έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα Learning & Development της Vodafone Greece και ως Εισηγητής/Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στον μεγαλύτερο πάροχο στην Ελλάδα, την Orientum Career Counsellors. Ο Νίκος είναι απόφοιτος της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πιστοποιημένος επαγγελματίας στον τομέα του Employer Branding. Τα τελευταία 3 χρόνια, μαζί με την ομάδα του έχουν αναπτύξει μία σουίτα υπηρεσιών με στόχο να εκπαιδεύσουν, να συμβουλεύσουν και να χτίσουν εξατομικευμένες λύσεις για τους Εργοδότες στην Ελλάδα σχετικά με τις στρατηγικές του Employer Branding τους.

Αντωνία Φατσέα

fatsea foto-min

Η Αντωνία Φατσέα, ως Business Development & Operations Manager της VALUE, έχει επιδείξει αριστεία σε ρόλους που απαιτούν στρατηγική σκέψη, αναλυτική ικανότητα και αποτελεσματική επικοινωνία, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως εξέχουσα προσωπικότητα στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Η επάρκειά της στην ανάλυση, ενισχυμένη από το πτυχίο της στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, της επιτρέπει να εντοπίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές λύσεις, ενώ η συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης επιχειρήσεων οδηγεί στην επιδίωξη νέων εγχειρημάτων και συνεργασιών. Επιπλέον, υπηρετεί ως Διευθύντρια Έργων της ΕΕ στο Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης, επιβλέποντας την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με ακρίβεια και τήρηση των στόχων. Ως Leader στην IPMA Young Crew Greece, συμβάλλει στην ενίσχυση ενός δικτύου ανερχόμενων επαγγελματιών διαχείρισης έργων, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και διαγωνισμούς που προάγουν τόσο τη δική της ανάπτυξη όσο και άλλων. Επιπλέον, είναι μέλος του ICC Women Hellas, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, αντανακλώντας τη δέσμευσή της για την προώθηση της ανάπτυξης και της αριστείας του κλάδου.

Νικάνδρου Ειρήνη

Nikandrou foto

Η  Ειρήνη Νικάνδρου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).  Έχει  σημαντική  εμπειρία στην εκπαίδευση στον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις και σε διεθνή ερευνητικά έργα στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εργασίες της έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές της δραστηριότητες αναλαμβάνει συμβουλευτικά έργα σε επιχειρήσεις σε θέματα κουλτούρας, και συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όπως σχεδιασμό μονοπατιών μάθησης και καριέρας, ανάπτυξης στελεχών, πλάνων διαδοχής κ.ά.

Διονυσία Χριστοδουλάκη

Capture

Η Διονυσία Χριστοδουλάκη εργάζεται ως Senior Learning & Development Coordinator στο Heracles Group. Έχει δεκαετή εμπειρία στον κλάδο του Human Resources και σε εταιρείες όπως KSM Human Resources Hellas, GR. Sarantis κα. Την χαρακτηρίζουν οι ισχυρές διαπροσωπικές της ικανότητες, αλλά και η ακρίβειά της. Έχει μεταπτυχιακό στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, με ειδίκευση τα Χρηματοοικονομικά.

Αναστασία Χατζηχριστοφή

Photo Chatzichristofi

Operations Executive mailship 3PL (overseeing Onboarding, Customer service,  Claims Management & Finance)

Η Αναστασία Χατζηχριστοφή ξεκίνησε την καριέρα της ως προγραμματίστρια, μετά την αποφοίτησή της από το Kingston University, και πήρε μέρος στην ελληνοποίηση της SAP το 2002, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφάσισε να μεταπηδήσω από την πληροφορική στα logistics. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, εκ των οποίων τα 10 εξ αποστάσεως. Επίσης, έχει ολοκληρώσει το MBA της στη βιωσιμότητα και την πιστοποίηση Senior ELA.

Δημήτρης Παπασωτηρίου

PAPASOT 2024 EASE 02

PAPASOTIRIOU DIMITRIS is: Business Consultant and certified trainer, shareholder in DIGICOM SYSTEMS S.A., For. Managing Director in Delatolas Group of Companies, co-founder of the ‘’beyond the BEST’’ and partner of consulting companies, For. President of Cyprus Logistics Association, For. Deputy President of Greek Health Emergency – Instant Aid Centre, strategic partner of consulting companies (300+ projects). He has been operating worldwide for more than 15 years (EMEA).

Ράνια Χάλαρη

chalari foto

Η Ράνια Χάλαρη εργάζεται τα τελευταία δύο χρόνια ως HR & Payroll Manager στην εταιρεία Raben INTERTRANS SA. Έχει 9ετή εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών και Logistics: Τα 7 έτη με ειδίκευση σε Finance και Payroll, και τα τελευταία 2 έτη με ειδίκευση σε Human Resources και Payroll.  Είναι απόφοιτη του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM) του πανεπιστημίου Northampton. Την ενδιαφέρει η βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας των εργαζομένων, με στόχο τη δέσμευση, την ευημερία, την προσέλκυση και τη διατήρηση των ταλέντων της εταιρείας.

Γιώργος Βλατάκης

Βλατάκης foto

Ο Γιώργος Βλατάκης είναι (corporate treasury manager) εταιρικός διαχειριστής χρήματος με πλέον 30 χρόνια εμπειρίας στις παγκόσμιες αγορές και στην γηγενή αγορά. Θιασώτης στην έξυπνη, εφικτή εξεύρεση επιχειρηματικών κεφαλαίων. Διαθέτει την δεξιότητα στην μακρόχρονη διαμόρφωση και ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες, συνεργάτες, ανταγωνιστές, αποφασιστικός, διαχειριστής manager του ενός. Coaching & mentoring, out of the box thinker. Ανάληψη λύσης ενός προβλήματος, όταν ο προηγούμενος εξαντλεί τις δυνατότητες του.

Κωνσταντίνος Λύγουρης

Lygouris Photo

Ο Κωνσταντίνος Λύγουρης είναι ένας έμπειρος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με πάνω από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς των τροφίμων και ποτών και των καλλυντικών και είναι πιστοποιημένος κατά ESLog από το ELA. Ειδικεύεται στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή, τον προγραμματισμό και τη διανομή. Πλέον κατέχει τη θέση του Head of Operations στην INNOVECO.

Προηγουμένως, υπηρέτησε ως Supply Chain Manager στην Pharmasept SA, όπου ηγήθηκε της αύξησης της αποδοτικότητας του συστήματος ERP και της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών logistics. Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης θέσεις κλειδιά σε εταιρείες όπως η Coca Cola 3E, όπου επέβλεπε τον προγραμματισμό παραγωγής, μεταφορών και την διαχείριση αποθεμάτων.

Με ευρεία γνώση σε ERP συστήματα και εμπειρία στην απομακρυσμένη επίβλεψη και διοίκηση ομάδων, ο Κωνσταντίνος φέρνει μια ολιστική προσέγγιση στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς  των επιχειρησιακών διαδικασιών.