Σ.Η.Π.Ε.

Σ.Η.Π.Ε.

Συνεργαστήκαμε με τον Σ.Η.Π.Ε. για:

  • την οργάνωση συνεδρίου για τη «Σωτηρία & Αναβάθμιση του Περιφερειακού Τύπου», 03/2014