Αποτελέσματα της Έρευνας για τα Εμπόδια στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας

Αποτελέσματα της Έρευνας για τα Εμπόδια στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας

Από τα σεμινάρια και διαγωνισμούς ιδεών που κάνουμε για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας τόσο εμείς όσο και άλλοι φορείς, λίγοι τελικά υποψήφιοι προχωρούν στην υλοποίηση της ιδέας τους.
Τι εμπόδια αντιμετωπίζουν; Έλλειψη γνώσεων, εμπειριών, δυνατής ιδέας, ζήτησης, χρηματοδότησης, ισχυρής θέλησης, ανάληψης ρίσκου, ψυχολογίας, στήριξης;

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα από την έρευνα που διεξήγε η projectyou το τελευταίο διάστημα.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!