fbpx gtag('config', 'AW-728311533');

Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων | Νοε. 2022

Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και την Projectyou

Ημερομηνίες

22/11/2022 – 23/11/2022, 09:00 – 17:00

Διεξαγωγή

LIVE e-learning

Διάρκεια

16 ώρες

Σκοπός του Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των Προμηθειών να οργανώσουν τον τρόπο εργασίας τους σύμφωνα με τη νέα κανονικότητα των αλλεπαλλήλων κρίσεων. Είναι πλέον απαίτηση οι Επιχειρήσεις να λειτουργούν λιτά (LEAN}, με δομημένη Ευελιξία (AGILITY) και οργανωμένη ανθεκτικότητα (RESILIENCE). Τα Τμήματα Προμηθειών πρέπει να ανασχεδιάσουν διαδικασίες, επιλογή προμηθευτών, παραγγελίες, όρους συμβάσεων με στόχο τις LAR Προμήθειες. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η επιχείρηση από τους κινδύνους διακοπής ή καθυστέρησης στη ροή πρώτων υλών, πτώσης η εκτίναξης της ζήτησης  τελικών προιόντων, κατάρρευσης προμηθευτών,  εισόδου επαναστατικών προιόντων, κλπ

Γενικές πληροφορίες

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές έννοιες:

 • Των κινδύνων από  τις αλλαγές του περιβάλλοντος λόγω οικονομικών κρίσεων, γεωπολιτικών εξελίξεων, πανδημιών, τεχνολογικών ανακαλύψεων, ανταγωνισμού, κλπ
 • Των κλασικών μεθόδων και τεχνικών Προμηθειών
 • Πρακτικών μεθόδων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες κρίσεων,  ώστε να επιτευχθεί λιτή (LEAN), Ευέλικτη (ΑGILE) και Ανθεκτική (RESILIENT) οργάνωση των προμηθειών

Θεματολογία Σεμιναρίου

Α.  Lean, Agile, ResilientΟργάνωση Προμηθειών

Α1. Η Δομή και ο Ρόλος της Διεύθυνσης Προμηθειών

 • Ο Σκοπός και οι βασικοί Στόχοι

Α2. Προδιαγραφές

 • Ελάχιστες προδιαγραφές, επιθυμητές προδιαγραφές, Τεύχος προδιαγραφών
 • Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές
 • Value Engineering

Α3.  Αγοραστικές συνήθειες

 • To φτηνότερο
 • Expensive brand
 • TCO
 • Value for money
 • Πως επηρεάζεται η στρατηγική προμηθειών σας;

Α4.  Ο ρόλος των buyers

 • Πως ορίζεται ο Ρόλος (Στόχοι, Καθήκοντα, Εξουσιοδοτήσεις, Θέση, Σχέσεις με περιβάλλοντα)
 • Συνέργειες με άλλους buyers
 • Συνέργειες μεταξύ παραγωγών η προμηθευτών
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν για το sustainable purchasing
 • Ποιες είναι οι Στρατηγικές Προμήθειες για την εταιρεία σας;

Α5. Διαγωνισμοί

 • Καθορισμός της στρατηγικής
 • RFQ, τεχνικός φάκελος, οικονομική προσφορά
 • Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
 • Συμφέρουσα ή οικονομικότερη προσφορά
 • Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές, Βέλτιστη Διάρκεια Σύμβασης
 • Hard και Soft savings
 • Όρια εξουσιοδοτήσεων / εγκρίσεων
 • Bασικοί όροι προκήρυξης Διαγωνισμού
 • Διαχείριση Κινδύνων (Supply Risk Management)

Α6. Οι προμήθειες ως project

 • Business case, objectives, WBS, milestones, organization, stakeholders, communication
 • Διάγραμμα Gantt
 • Βελτιστοποίηση του business case
 • Performance vs Acceptance
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες (διάγραμμα RACI)

Β.  Αξιολόγηση & επιλογή προμηθευτών με κριτήρια LEANκαι AGILE

Β1. Επιλογή προμηθευτή

 • Έρευνα αγοράς
 • Πηγές εξεύρεσης προμηθευτών

Β2. Αξιολόγηση προμηθευτή πριν την επιλογή

 • RFI
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • Βαρύτητες κριτηρίων
 • Βαθμολογία αξιολόγησης

Β3.  Αξιολόγηση προμηθευτών κατά την εκτέλεση του έργου 

Β4.  Αξιολόγηση προμηθευτή μετά την υλοποίηση του έργου

CLEAN, AGILE, RESILIENTΔιαδικασίες προμηθειών

 C1. Διαπραγματεύσεις

 • Αρχές διαπραγμάτευσης για εξασφάλιση LEAN, AGILE RESILIENT συνεργασίας
 • Μaximize win – win instead win – lose approach
 • Προετοιμάζοντας την διαπραγμάτευση και την Στρατηγική διαπραγμάτευσης

C2. Βασικές Οικονομικές γνώσεις για στελέχη προμηθειών

 • Total cost of ownership / Life cycle cost
 • NPV (Net present value)
 • Switch procurement minds from minimizing initial cost to maximizing life-cycle value

C3. Βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας

 • Ευαισθησία τιμής σε σχέση με ποσότητα
 • Ομαδοποίηση αναγκών
 • Βελτιστοποίηση συνάρτησης συνολικού κόστους
 • Frame Agreements – Call offs

C4. Συνεργασία με άλλα τμήματα

 • Αναγνώριση και χειρισμός των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
 • Η Διεύθυνση Logistics και οι συνήθεις συγκρούσεις
 • Η Οικονομική Διεύθυνση και οι συνήθεις απαιτήσεις της
 • Η Διεύθυνση Πωλήσεων και οι συνήθεις παρεμβάσεις της
 • Η Κοινότητα των Χρηστών, οι συνήθεις άγνωστοι
 • Ιnhouse vs Outsourcing
 • Συμφωνία ρόλων και υπευθυνοτήτων (RACI Analysis)
 • Συμμετοχή όλων στο project team

D.   Διαχείριση συμβάσεων για εξασφάλιση RESILIENCE

 • Εντοπισμός κρίσιμων σημείων σε μια σύμβαση
 • Ο τρόπος διαχείρισης των claims (ποινικές ρήτρες)
 • ​​​​​​​Ο τρόπος διαχείρισης συμβάσεων έργου.

D1. Διαχείριση συμβάσεων

 • Συμβάσεις, Βασικοί όροι, Προβλέψεις What ifs, διαχείριση κινδύνων
 • Long term supply partnerships
 • Τα εμπόδια στο κτίσιμο εμπιστοσύνης
 • SLAs, Performance scorecards, Performance based bonus
 • Eγγυήσεις – Ρήτρες

D2. Διαχείριση προμηθευτών

 • Ενημέρωση πριν και μετά το διαγωνισμό
 • Κατάσταση εγκεκριμένων προμηθευτών
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών από Εταιρεία
 • Συστήματα Κινητροδότησης και win-win καινοτομιών

D3. Ηθικός κώδικας προμηθειών

 • Kαταστάσεις συγκρουόμενων συμφερόντων και διαχείριση τους
 • Επικοινωνία – Διαφάνεια – Συμπεριφορές

D4.  Ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις με θέματα  :

 • Ιδέες για απλοποίηση διαδικασιών προμηθειών  –  Πως θα αυξηθεί η αξιοπιστία –  Επίτευξη savings της Διεύθυνσης Προμηθειών

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη που βρίσκονται τόσο στον πυρήνα της Διεύθυνσης Προμηθειών αλλά και στα όμορες διευθύνσεις (Οικονομική, Διοικητική, Τεχνική, Παραγωγής, Εφοδιαστικής Αλυσίδας)  που εμπλέκονται στις προμήθειες
 • Στο management εταιρειών που συμμετέχει η εγκρίνει αποφάσεις σχετικές με προμήθειες

Εισηγητές

Κώστας Θεοφανίδης

 • Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος, MSc Business Μanagement
 • τ. Τεχνικός Διευθυντής Πετρελαϊκών (Mobil, BP, EKO) και Κατασκευαστικών Εταιριών (Bovislendlease)
 • τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ, τ. μέλος ΔΣ Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων
 • First Trainer PM-Greece
 • Πιστοποιημένος στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγητής σεμιναρίων Management
 • Business Development Consultant
 • Business and Career Mentor

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Τρίτη 22.11.22 09.00 – 17.00
Τετάρτη 23.11.22 09.00 – 17.00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 16

Τρόπος παρακολούθησης

LIVE e-learning

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής είναι 300€.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ:

  Αίτηση Συμμετοχής στο σεμινάριο

  Όνομα *
  Επίθετο*
  Εταιρία
  Θέση στην εταιρία *
  Διεύθυνση *
  Πόλη *
  Τηλέφωνο επικοινωνίας *
  Email *

  Στοιχεία τιμολόγησης
  ΑπόδειξηΤιμολόγιο
  *Αν επιλέξετε απόδειξη, συμπληρώσετε μόνο το πεδίο "Διεύθυνση".
  Εταιρεία
  Αντικείμενο
  ΑΦΜ
  ΔΟΥ
  Διεύθυνση
  ΤΚ
  Πόλη
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας
  Τηλέφωνο
  Email Αποστολής Τιμολογίου

  Ένταξη στο ΛΑΕΚ*
  ΝαιΌχι


  Αγησίλαος Βερούτης

  agis-veroutis-298x300

  Founder & CEO, grammateia.gr

  Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Μεταπτυχικά Οικολογική βιομηχανική παραγωγή.
  MPhil Mech.E. – Cranfield Institute of Tech. UK, | BEng Mech.E. Stevens Institute of Tech.
  Έζησε & εργάστηκε 17 έτη στις ΗΠΑ ως Management Consultant σε πολυεθνικές & οργανισμούς
  - Προεδρικό Συμβούλιο για Αειφόρο Ανάπτυξη επί Πρ. Κλίντον
  - DOD, EPA, DOE (USA)
  - MOD (UK)
  - Visiting Lecturer για Sustainability σε Αμερικανικά πανεπιστήμια
  Επέστρεψε το '99 ως διευθύνων σύμβουλος για 5 χώρες σε Αμερικανική πολυεθνική. Από το 2003 επιχειρεί σε Internet Platforms, Telecommunications & Artificial Intelligence. Αρθρογραφεί στο capital.gr για επιχειρ/τα & τεχνολογία από το 2010.

  Αναστάσιος Τσικουράκης

  Tsikourakis_Snastasios

  Associate Manager, Dialectica

  Ο Αναστάσιος Ιάσων Τσικουράκης είναι Associate Manager στη Dialectica και είναι απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι πιστοποιημένος από το International Project Management Association κατά IPMA-D. Τέλος, έχει κάνει ένα mini MBA από το New York College και παρακολουθεί εκπαίδευση από το Leadership Academy.

  Γιάννης Αγγελάκης

  photo aggelakis

  Founder, Engage Media

   Γιάννης Αγγελάκης - Ιδρυτής της Engage Media και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εμπορικού σχεδιασμού και ανάπτυξης μέσω ψηφιακών υποδομών. Διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία εκπαιδεύοντας στελέχη εταιριών και σπουδαστές πάνω σε θέματα ψηφιακού marketing, τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και για δεκαετίες δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των digital & interactive media. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε σημαντικές εταιρίες όπως Forthnet, και Καθημερινή ενώ παράλληλα  κατέχει τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ στην εταιρία πληροφορικής Data Consulting.

  Βασίλης Σιγάλας

  vasilis-sigalas

  Μηχανολόγος – Μηχανικός, Πιστοποιημένος Logistics Manager στο ELA, Warehouse & Transport manager KORE SA, Logistics operation consultant, Α. Μέλος του ΔΣ στο ILME, Εισηγητής σεμιναρίων Warehousing και Transportation.

  Αργυρώ Μπούρμπουλα

  argyro-bourboula

  Η Αργυρώ είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.
  Μιλάει σε υψηλό επίπεδο την αγγλική γλώσσα και γνωρίζει σε καλό επίπεδο τη γαλλική.
  Έχει συμμετάσχει και βραβευτεί σε προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές και φοιτητές.
  Στην projectyou έχει αναλάβει τη θέση του Project Manager.
  Κατέχει πιστοποίηση στο πιάνο και την αρμονία.
  Διδάσκει εθελοντικά μαθητές της δευτεροβάθμιας.
  Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο.

  Εύη Προκόπη

  EvipRo

  Managing Director της Skema Projects

  Η Δρ. Εύη Προκόπη έχει ζήσει σε 6 χώρες και έχει συνεργαστεί με ανθρώπους από 58 χώρες. Έχει πολυετή εμπειρία στο recruitment, την εκπαίδευση, το coaching, την ηγεσία και τη διαχείριση ομάδων σε εταιρείες Fortune 100 και start-ups.
  Η Εύη έχει γράψει δύο βιβλία, είναι συχνά προσκεκλημένη σε διεθνή συνέδρια ως ομιλήτρια ενώ είναι η νεότερη Ελληνίδα που μίλησε ποτέ στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Project Management Institute. Είναι η μόνη Ελληνίδα που έχει μπει στη λίστα των World’s Top 100 HR Influencers 2020, έχει τιμηθεί με το βραβείο Best Leadership 2021 και 2022 και με το βραβείο Best Management Consulting 2023 από το περιοδικό CEO Today. Επίσης, θεωρείται μία από τους 41 Future of Work Experts παγκοσμίως.
  Ως πιστοποιημένη Coach, Μέντορας στο Women in Tech και Managing Director της Skema Projects, της καλύτερης εταιρείας εκπαιδεύσεων σε Soft Skills, σύμφωνα με το περιοδικό Corporate Vision, θέλει να ενδυναμώνει τους ανθρώπους ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

  Κατερίνα Θεοφανίδου

  katerina_500x399_grayscale

  Η Κατερίνα Θεοφανίδου είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος από το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

  Μετά από μια επιτυχημένη 10ετή πορεία σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρίες, όπως BP Hellas, Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ΕΡΤ Α.Ε., Alpha Δορυφορική Τηλεόραση, DEKRA Akademie κ.ά., αλλά και ως εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, αποφασίζει το 2009 να ιδρύσει την πρώτη της επιχείρηση, την projectyou Συμβουλευτική Οργανωτική ΕΠΕ με αντικείμενο την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην οποία είναι ιδιοκτήτρια και Διευθύντρια. www.projectyou.gr

  Από το 2011, με μια ομάδα έμπιστων συνεργατών, ιδρύει τρία start-ups: metagora.gr, agorathermansis.gr, 3S4S Εφαρμογές ΕΠΕ.

  Η projectyou βραβεύτηκε πρόσφατα από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας με το Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας στην κατηγορία Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας για την προσφορά της με τη διενέργεια δωρεάν Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας σε επίδοξους επιχειρηματίες. http://www.aristia-sde.gr/

  Η Κατερίνα είναι Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων και Μέντωρ νέων επιχειρηματιών. Έχει συμβουλέψει πάνω από 1.200 επίδοξους και νέους επιχειρηματίες σε σεμινάρια, εργαστήρια και προσωπικές συναντήσεις συμβουλευτικής (mentoring).

  Συνολικά έχει οργανώσει πάνω από 16 Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, αλλά και 30 Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας για Προχωρημένους από το Φεβρουάριο του 2012 έως σήμερα με αιτήσεις συμμετοχής που συνολικά ξεπερνούν τις 2.000! Σε αυτά τα εργαστήρια συμμετείχε ως εισηγήτρια και μέντορας υποστηρίζοντας επιχειρηματικές ομάδες που κέρδισαν βραβείο ή πολύ καλή θέση στη βαθμολογία.

  Έχει συνεργαστεί με τα ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πελοποννήσου για την οργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας στους φοιτητές των ΤΕΙ, όπου συμμετείχαν συνολικά 150 φοιτητές. Το 2014 συνεργάστηκε εκ νέου με το ΤΕΙ Πελοποννήσου για την καθοδήγηση (mentoring) 60 φοιτητών για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.

  Υπήρξε επίσης μέντορας στο διαγωνισμό StartingUP που διοργάνωσε το ΚΕΠΝΕΤ το Νοέμβριο του 2012, με την ομάδα της να κερδίζει το ένα από τα τρία βραβεία της διοργάνωσης.

  Η Κατερίνα είναι πιστοποιημένη Project Management Associate IPMA–D (International Project Management Association) από το 2008 έως σήμερα, με εμπειρία τόσο στη διαχείριση έργων όσο και στην εκπαίδευση project management που οδηγεί και στην πιστοποίηση σύμφωνα με το IPMA. Διδάσκει Project Management και Microsoft Project σε ανοικτά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

  Είναι επίσης πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK e.V.).

  Η Κατερίνα είναι Πρόεδρος του International Project Management Association IPMA Greece - Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων, καθώς και Γενική Γραμματέας του ILME (Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδας).

  Κώστας Θεοφανίδης

  Photo KThsq_g

  Σπούδασε Μηχ/γος Ηλ/γος στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και τελείωσε MSc στη Βιομηχανική Διοίκηση στο Brunel University στο Λονδίνο. Εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις (Operations, Sales, Projects, Logistics, Transportation, Engineering) στις εταιρείες Mobil, BP, Bovis Lend Lease, ΕΛΠΕ). Ηγήθηκε στις Βρυξέλλες (1997-8) σε πανευρωπαϊκό project της ΒΡ για τον ανασχεδιασμό των Logistics και Μεταφορών. Από το 2012 δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων, Εισηγητής Σεμιναρίων, Σύμβουλος καριέρας και Μέντωρ.

  Διετέλεσε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), μέλος του ΔΣ της Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ), μέλος του ILME, EEl, EBY.

  Είναι εκπαιδευτής Project Management, πιστοποιημένος στο ΙPΜΑ-D. Είναι επίσης εισηγητής σε σεμινάρια Ηγεσίας, Management, Συμπεριφορών, Παρακίνησης, Λήψης αποφάσεων, Διαχείρισης ακινήτων, Καινοτομικής Σκέψης, Επιχειρηματικότητας, κλπ.

  Συνιδρυτής της projectyou, metagora.gr, Agorathermansis.gr, 3s4s.gr, innovation-community.gr, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΝΔΡΩ.

  Εκπαιδευτής και Μέντωρ για νέους επιχειρηματίες- startups.

  Αρθρογραφεί σε περιοδικά Logistics.

  Λυκούργος Μανωλιάδης

  rpt

  Deputy General Manager, DIAKINISIS

  Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Logistics από του Πανεπιστημίου Πειραιά και απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Για σχεδόν 13 χρόνια εργάστηκε στον χώρο των φαρμακευτικών και καταναλωτικών Logistics αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης όπως του Υπεύθυνου Κέντρου Διανομής και Διεύθυνση Κέντρου Διανομής και Ανασυσκευασίας. Τον Μάιο του 2017 μετακινήθηκε στην εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ αναλαμβάνοντας τη θέση Pharmaceutical Business Director ενώ από τον Ιούλιο του 2018 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Δηλώνει ευτυχής που ασχολείται με την επιστήμη των Logistics και παραμένει διψασμένος για βελτιώσεις και θαυμαστής των νέων τεχνολογιών.

  Γεώργιος Μαλινδρέτος

  malindretos-cv

  Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτ. μέριμνας στo Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

  O Γεώργιος Μαλινδρέτος είναι Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτ. μέριμνας στo Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο καθώς επίσης και Aναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, με γνωστικό αντικείμενο τα Logistics-Δίκτυα Διανομών (Marketing). Κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕMΠ (Συγκοινωνιολόγος), ΜSc in Logistics and Transportation στο Πανεπιστήμιο του Cranfield, UK και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο τον Ανασχεδιασμό των Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε περιβάλλον Logistics. Έχει περισσότερα από 18 έτη διδακτική εμπειρία σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας (Χαροκόπειο, Ανοικτό Παν/μιο, Γεωπονικό, ΤΕΙ Αθήνας,κτλ), καθώς και στο Odessa National Maritime University στο πλαίσιο ευρωπαικού προγράμματος για τη εισαγωγή των Logistics στο Πανεπιστήμιο της Οδησσού (σημειώσεις του μεταφρασμένες στα ρωσικά διδάσκονται στο Παν/μιο). Έχει συμμετοχή σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, διεθνή συνέδρια, ενώ κατέχει πολλές δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων (έχει μάλιστα βραβευτεί σε Παγκόσμιο Συνέδριο στην Σλοβενία (MIC), με τον τίτλο του ‘best paper’ το 2011). Πρόσφατα εκδόθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του το βιβλίο ‘Markets, Business and Sustainability’ (Bentham Publishers, UK) με συγγραφείς διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, καθώς και ηλεκτρονικό Βιβλίο του σχετικά με την Εφοδιαστική Αλυσίδα και Εξυπηρέτηση Πελατών (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5391). Έχει διδάξει πάνω από 200 ώρες σε προγράμματα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα σχετικά με τα Δίκτυα Διανομής, Μarketing και Logistics, ενώ στο παρελθόν έχει αποτελέσει σύμβουλος, υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου, με σκοπό την εφαρμογή των Logistics/Marketing σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  Βιολέτα Σαλαμπάση

  salampasi

  Dynamic Logistics Director and Accounting Assistant with 7+ years of experience helping organizations reach their full potential. Bringing forth a motivated attitude and a variety of powerful skills. Adept in various social media platforms and office technology programs. Committed to utilizing my skills to further the mission of a company. Adept in general accounting and finance transactions. Dedicated to identifying customer needs and delivering effective solutions to all problems. Excellent time management skills combined with superior knowledge of the customer service industry. Bilingual, hardworking, and ready to join my next team. Adept at making key decisions and working with other professionals to achieve goals and solve problems.

  Ρήγας Κουτρουμάνος

  Ρήγας Κουτρουμάνος

  Ο Ρήγας Κουτρουμάνος  γεννήθηκε στη Δήμητρα Αρκαδίας το 1953. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός και εργάσθηκε στη Μελετητική Εταιρεία ΤΑΛΩΣ ΑΕ και στην Κατασκευαστική  Εταιρεία ΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

  Από το 1983 μέχρι το 1995 εργάσθηκε στην Εταιρεία MOBIL OIL HELLAS AE σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις σχετικές με τα Operations, όπως  Διευθυντής  Εγκατάστασης  Καυσίμων Ασπροπύργου, Διευθυντής Εργοστασίου Λιπαντικών Δραπετσώνας, Διευθυντής Επαρχιακών Εγκαταστάσεων Καυσίμων και Μεταφορών.

  Το 1993 εργάσθηκε για έξι μήνες στο Λονδίνο στην οργάνωση της MOBIL EUROPE στα Logistics  και αργότερα για δύο μήνες στη Ρώμη στην οργάνωση της MOBIL OIL TRADING.

  To 1995 μετακινήθηκε στην ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ  όπου  εργάσθηκε ως το 2015 σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις. Από το 2009 κατείχε τη θέση του Central Logistics Manager  της  ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ και ήταν υπεύθυνος για τις αποθήκες της εταιρείας εντός και εκτός εργοστασίων παραγωγής ζύθου, για το μεταφορικό της έργο στην Ελλάδα, για τις εξαγωγές προϊόντων, τον προγραμματισμό παραγωγής των εργοστασίων και για projects σε συνεργασία με το Supply Chain της Heineken B.V.

  Ήταν επίσης υπεύθυνος για την απρόσκοπτη μεταφορά προϊόντων της εταιρείας στα διάφορα venues κατά την περίοδο της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Από το 2015 έως και σήμερα συνεργάζεται με τον Όμιλο FDL και συγκεκριμένα με την εταιρεία του Ομίλου Foodlink  ως Business Development Director και Sales Consultant.

  Ηλίας Κακοτρίχης

  Κακοτρίχης

  Ο Ηλίας Κακοτρίχης έχει 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Είναι Διευθυντής Εξαγωγών και Λειτουργικού Προγραμματισμού στην εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ του ομίλου Holcim. Εργάζεται στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ από το 2005, ενώ από το 2011 έχει διευθυντικούς ρόλους στους τομείς των εξαγωγών, των logistics και των θαλάσσιων μεταφορών . Έχει διατελέσει Τεχνικός Διευθυντής και μέλος του ΔΣ της θυγατρικής εταιρείας ΑΝΕΗ.

  Έχει εργαστεί επίσης στην TOSOH Hellas, ΜΕΒΓΑΛ και άλλες εταιρίες όπου έχει αναλάβει ρόλους ευθύνης σε φάσμα δραστηριοτήτων όπως process optimization, environmental management, sales & technical support, R&D, project management.
  Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

  Ιωάννης Μπρας

  Ioannis bras photo white square

  Ο Ιωάννης Μπρας σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Project Management και εμπειρία στην  διαχείριση ρίσκου στο κλείσιμο πυρηνικών αντιδραστήρων.

  Έχει εργασθεί στην ανάπτυξη ακινήτων, εμπορικών κέντρων και νέων επενδυτικών έργων, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών Project Management. Για έξι χρόνια ήταν επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ως Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Έχει σημαντική εμπειρία  στον τομέα της ανάπτυξης προορισμών και καινοτόμων υπηρεσιών κρουαζιέρας με 22 βραβεία στο ενεργητικό του.

  Είναι σύμβουλος Υπουργών Τουρισμού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών πρωτοκόλλων για την επανέναρξη της κρουαζιέρας. Σήμερα βοηθά πάνω από 50 λιμάνια σε όλο τον κόσμο για την διαδικασίες επανεκκίνησης τους (Cruise ReStart) και την ανάπτυξη τους.

  Είναι ιδρυτής της Five Senses Consulting και εξειδικεύεται μεταξύ άλλων σε ανάπτυξη προορισμών, σε Digital Destination Marketing Projects αλλά και στην δημιουργία Υδατοδρομίων. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του οργανισμού Cruise Professional Advisors Alliance (CPAA) και ομιλητής σε παγκόσμια συνέδρια και ημερίδες για τον τουρισμό και την κρουαζιέρα.

  Άννα Νάταρ

  image001

  Anna Natar is an experienced expert in Human Resources, Franchising and an accredited Workplace Mediator. Anna is a respected, reliable and highly communicative executive.

  She has a more than 35 years experience with multinational companies as HR / Training and Franchising Director while during the last 3 years she is offering her expertise to Greek and multinational, big and small-medium companies based on her general business exposure.

  Although she is a hands-on person, she is involved in strategic and decision-making projects as well.

  Αχιλλεάς Κοτρόζος

  1608380563299
  • Υπηρέτησε σε διεθνείς ηγετικές θέσεις σε μεγάλα αutomotive brands όπως Volvo, Mobil, BΡ, Castrol, στην Αγγλία και τη Ρωσία.
  • Τα τελευταία 5 χρόνια ζούσε στο Τορίνο, ως Global Brand Manager για την PETRONAS
  • Παράλληλα υποστήριζε σαν μέντορας και επενδυτής νεοφυείς επιχειρήσεις με το πρόγραμμα Torino Techstars Cities of the Future accelerator.
  • Είναι απόφοιτος του ΕΜΠ, ενώ παράλληλα έπαιζε και μπάσκετ στον ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ.

  Νίκος Φόρος

  nikos_foros_photo

  Ο Νίκος ηγείται του τμήματος Employer Branding Solutions του kariera.gr, του μεγαλύτερου κόμβου για επαγγελματίες στην Ελλάδα. Πριν από την ένταξή του στο kariera.gr, έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα Learning & Development της Vodafone Greece και ως Εισηγητής/Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στον μεγαλύτερο πάροχο στην Ελλάδα, την Orientum Career Counsellors. Ο Νίκος είναι απόφοιτος της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πιστοποιημένος επαγγελματίας στον τομέα του Employer Branding. Τα τελευταία 3 χρόνια, μαζί με την ομάδα του έχουν αναπτύξει μία σουίτα υπηρεσιών με στόχο να εκπαιδεύσουν, να συμβουλεύσουν και να χτίσουν εξατομικευμένες λύσεις για τους Εργοδότες στην Ελλάδα σχετικά με τις στρατηγικές του Employer Branding τους.

  Αντωνία Φατσέα

  fatsea foto-min

  Η Αντωνία Φατσέα, ως Business Development & Operations Manager της VALUE, έχει επιδείξει αριστεία σε ρόλους που απαιτούν στρατηγική σκέψη, αναλυτική ικανότητα και αποτελεσματική επικοινωνία, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως εξέχουσα προσωπικότητα στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Η επάρκειά της στην ανάλυση, ενισχυμένη από το πτυχίο της στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, της επιτρέπει να εντοπίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές λύσεις, ενώ η συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης επιχειρήσεων οδηγεί στην επιδίωξη νέων εγχειρημάτων και συνεργασιών. Επιπλέον, υπηρετεί ως Διευθύντρια Έργων της ΕΕ στο Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης, επιβλέποντας την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με ακρίβεια και τήρηση των στόχων. Ως Leader στην IPMA Young Crew Greece, συμβάλλει στην ενίσχυση ενός δικτύου ανερχόμενων επαγγελματιών διαχείρισης έργων, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και διαγωνισμούς που προάγουν τόσο τη δική της ανάπτυξη όσο και άλλων. Επιπλέον, είναι μέλος του ICC Women Hellas, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, αντανακλώντας τη δέσμευσή της για την προώθηση της ανάπτυξης και της αριστείας του κλάδου.

  Νικάνδρου Ειρήνη

  Nikandrou foto

  Η  Ειρήνη Νικάνδρου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).  Έχει  σημαντική  εμπειρία στην εκπαίδευση στον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις και σε διεθνή ερευνητικά έργα στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εργασίες της έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές της δραστηριότητες αναλαμβάνει συμβουλευτικά έργα σε επιχειρήσεις σε θέματα κουλτούρας, και συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όπως σχεδιασμό μονοπατιών μάθησης και καριέρας, ανάπτυξης στελεχών, πλάνων διαδοχής κ.ά.

  Διονυσία Χριστοδουλάκη

  Capture

  Η Διονυσία Χριστοδουλάκη εργάζεται ως Senior Learning & Development Coordinator στο Heracles Group. Έχει δεκαετή εμπειρία στον κλάδο του Human Resources και σε εταιρείες όπως KSM Human Resources Hellas, GR. Sarantis κα. Την χαρακτηρίζουν οι ισχυρές διαπροσωπικές της ικανότητες, αλλά και η ακρίβειά της. Έχει μεταπτυχιακό στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, με ειδίκευση τα Χρηματοοικονομικά.

  Αναστασία Χατζηχριστοφή

  Photo Chatzichristofi

  Operations Executive mailship 3PL (overseeing Onboarding, Customer service,  Claims Management & Finance)

  Η Αναστασία Χατζηχριστοφή ξεκίνησε την καριέρα της ως προγραμματίστρια, μετά την αποφοίτησή της από το Kingston University, και πήρε μέρος στην ελληνοποίηση της SAP το 2002, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφάσισε να μεταπηδήσω από την πληροφορική στα logistics. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, εκ των οποίων τα 10 εξ αποστάσεως. Επίσης, έχει ολοκληρώσει το MBA της στη βιωσιμότητα και την πιστοποίηση Senior ELA.

  Δημήτρης Παπασωτηρίου

  PAPASOT 2024 EASE 02

  PAPASOTIRIOU DIMITRIS is: Business Consultant and certified trainer, shareholder in DIGICOM SYSTEMS S.A., For. Managing Director in Delatolas Group of Companies, co-founder of the ‘’beyond the BEST’’ and partner of consulting companies, For. President of Cyprus Logistics Association, For. Deputy President of Greek Health Emergency – Instant Aid Centre, strategic partner of consulting companies (300+ projects). He has been operating worldwide for more than 15 years (EMEA).

  Ράνια Χάλαρη

  chalari foto

  Η Ράνια Χάλαρη εργάζεται τα τελευταία δύο χρόνια ως HR & Payroll Manager στην εταιρεία Raben INTERTRANS SA. Έχει 9ετή εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών και Logistics: Τα 7 έτη με ειδίκευση σε Finance και Payroll, και τα τελευταία 2 έτη με ειδίκευση σε Human Resources και Payroll.  Είναι απόφοιτη του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM) του πανεπιστημίου Northampton. Την ενδιαφέρει η βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας των εργαζομένων, με στόχο τη δέσμευση, την ευημερία, την προσέλκυση και τη διατήρηση των ταλέντων της εταιρείας.

  Γιώργος Βλατάκης

  Βλατάκης foto

  Ο Γιώργος Βλατάκης είναι (corporate treasury manager) εταιρικός διαχειριστής χρήματος με πλέον 30 χρόνια εμπειρίας στις παγκόσμιες αγορές και στην γηγενή αγορά. Θιασώτης στην έξυπνη, εφικτή εξεύρεση επιχειρηματικών κεφαλαίων. Διαθέτει την δεξιότητα στην μακρόχρονη διαμόρφωση και ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες, συνεργάτες, ανταγωνιστές, αποφασιστικός, διαχειριστής manager του ενός. Coaching & mentoring, out of the box thinker. Ανάληψη λύσης ενός προβλήματος, όταν ο προηγούμενος εξαντλεί τις δυνατότητες του.

  Κωνσταντίνος Λύγουρης

  Lygouris Photo

  Ο Κωνσταντίνος Λύγουρης είναι ένας έμπειρος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με πάνω από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς των τροφίμων και ποτών και των καλλυντικών και είναι πιστοποιημένος κατά ESLog από το ELA. Ειδικεύεται στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή, τον προγραμματισμό και τη διανομή. Πλέον κατέχει τη θέση του Head of Operations στην INNOVECO.

  Προηγουμένως, υπηρέτησε ως Supply Chain Manager στην Pharmasept SA, όπου ηγήθηκε της αύξησης της αποδοτικότητας του συστήματος ERP και της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών logistics. Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης θέσεις κλειδιά σε εταιρείες όπως η Coca Cola 3E, όπου επέβλεπε τον προγραμματισμό παραγωγής, μεταφορών και την διαχείριση αποθεμάτων.

  Με ευρεία γνώση σε ERP συστήματα και εμπειρία στην απομακρυσμένη επίβλεψη και διοίκηση ομάδων, ο Κωνσταντίνος φέρνει μια ολιστική προσέγγιση στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς  των επιχειρησιακών διαδικασιών.