fbpx

European Master Logistician (EMLog) – Απρίλιος – Ιούλιος 2024

Ημερομηνίες

27/04/24 – 09/07/24

Διεξαγωγή

LIVE e-learning

Tο EMLog είναι το ανώτερο επίπεδο από τα πιστοποιητικά του ELA και προσφέρει στα στελέχη που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, την δυνατότητα πιστοποίησης σε επίπεδο Στρατηγικής Διαχείρισης, παρέχοντας την Πιστοποίηση European Master Logistician ή Πιστοποίηση EMLog. Η Πιστοποίηση EMLog βασίζεται στα πρότυπα ELAQF του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics τα οποία αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Για την Πιστοποίηση EMLog, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στο σύνολο των προσόντων – γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων – και στην επάρκεια του υποψηφίου να διοικήσει έργα Supply Chain στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό.  Συνεπώς η αξιολόγηση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προφίλ του υποψηφίου είναι πρωταρχικής σημασίας.

Βασικές Προϋποθέσεις

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βασικές προϋποθέσεις

Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει να πληροί και τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

 1. Πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management) σε ανώτερες υπεύθυνες διοικητικές θέσεις
 2. Τεκμηριωμένη ανάληψη ευθύνης διοίκησης έργου εφοδιαστικής στρατηγικής σημασίας, θέτοντας τους στόχους και επιτυγχάνοντάς τους μέσω διοίκησης ανθρώπων – είναι σημαντικό να υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα από την υλοποίηση
 3. Γνώση και εμπειρία σε όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής, αλλά και γνώσεις σε τομείς απαραίτητους για την διοίκηση ενός έργου, όπως λογιστικής, κοστολογικού ελέγχου, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κ.λπ.

Τι καλύπτει η Εκπαίδευση

Πατήστε εδώ για να δείτε τι καλύπτει η εκπαίδευση

Ο υποψήφιος παρακολουθεί όλες τις ενότητες εκπαίδευσης του επιπέδου Senior (9 ημέρες εκπαίδευσης) και απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εκπαίδευσης.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Πατήστε εδώ για να δείτε τη διαδικασία πιστοποίησης

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την υποβολή διατριβής ως γραπτή αναφορά, η οποία αξιολογείται ως έγγραφο και στη συνέχεια υποστηρίζεται με προφορική εξέταση του υποψηφίου.  Η διατριβή αφορά ερευνητική εργασία για την επίλυση ενός πραγματικού πρακτικού προβλήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας στρατηγικής σημασίας για έναν οργανισμό.

Απευθύνεται σε

Πατήστε εδώ για να δείτε σε ποιούς απευθύνεται το σεμινάριο

Αναφορικά με το προφίλ του υποψηφίου, είναι απαραίτητο να πληροί τα εξής τυπικά προσόντα:

 1. Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 10 χρόνια σε ανώτερες διοικητικές θέσεις με minimum 7 χρόνια στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και συμμετοχή σε έργο ή έργα εφοδιαστικής αλυσίδας στρατηγικού ενδιαφέροντος αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο.
 2. Εκπαίδευση: Πτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με ένα από τα ακόλουθα:
  1. Πιστοποίηση επιπέδου ESLog (ELAQF level 6) και υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις δυο θεματικές ενότητες (modules) που δεν περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πιστοποιητικό ESLog (10 ώρες ανά module) προσκομίζοντας ανάλογη βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα.
  2. Μεταπτυχιακό τίτλο ενδεικτικά σχετικό με Management, Supply Chain/ Operations / Services / MBA.
  3. Προχωρημένα σεμινάρια εξειδίκευσης με αξιολόγηση (Masterclasses) τα οποία βασίζονται στα πρότυπα ELAQF level7 και καλύπτουν όλα τα modules.

Ποια η Διάρκεια της Εκπαίδευσης

Πατήστε εδώ για να δείτε τη διάρκεια της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση – προετοιμασία διαρκεί από 60 έως 70 ώρες. Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε e-learning και homework. Ειδική οργάνωση της εκπαίδευσης γίνεται για να διευκολυνθούν στελέχη με βαρύ πρόγραμμα που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πότε διεξάγεται το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

Η projectyou οργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης 2 φορές τον χρόνο. Ο 18ος Κύκλος ξεκινάει στις 27.04.24 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

 

Σάββατο 27.04.24 Business Principles
Τρίτη
30.04.24 Project & Change Management
Παρασκευή 10.05.24 Process Management
Τρίτη 14.05.24 Demand, Production & Distribution Planning*
Σάββατο 18.05.24 Warehousing*
Δευτέρα 20.05.24 Sourcing*
Πέμπτη 23.05.24 Customer Service*
Σάββατο 01.06.24 Transportation*
Σάββατο 15.06.24 Core Management Skills, Exam Simulation
Τρίτη 25.06.24 Exam Simulation 2
Τρίτη 09.07.24 Interview Simulation

* Μαθήματα επιλογής (επιλέξτε δύο)

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα για τα επίπεδα Junior/Operational και Senior/Managerial εδώ.

Τρόπος Παρακολούθησης

LIVE e-learning

Ποιο είναι το Κόστος Εκπαίδευσης

Το κόστος εκπαίδευσης για μεμονωμένους υποψηφίους είναι 1.500€ και επιπλέον 800€ για τη διαδικασία πιστοποίησης.

 • Για ανέργους όπως και για ομαδικές / εταιρικές συμμετοχές θα υπάρχει ειδική συμφωνία.
 • Το κόστος συμμετοχής μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ έως 100% (εφόσον δημοσιευτεί η εγκύκλιος). Η projectyou αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες.

Επικοινωνία

Για διευκρινίσεις και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα 6977999254, 6943819013 και μέσω email στο info@projectyou.gr.

  Προεγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση European Master Logistician ELA

  Συμπληρώνοντας κάτωθι τα στοιχεία σας, δηλώνετε αρχικά το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο. Μετά την αξιολόγηση της επιστημονικής σας κατάρτισης και της επαγγελματικής σας εμπειρίας από τον Εκπαιδευτικό Φορέα, θα σας προταθεί πρόγραμμα κατά το δυνατόν προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες σας, καθώς και το αντίστοιχο κόστος και τρόπος πληρωμής. Η εγγραφή σας θα κατοχυρωθεί με την προκαταβολή του οριζόμενου ποσού.

  A. Στοιχεία προγράμματος

  A. Σημειώστε τα στοιχεία σας
  Το όνομά σας *
  Tο επίθετό σας *
  Διεύθυνση
  TK
  Περιοχή
  Τηλέφωνο *
  Κινητό
  E-mail*
  H ηλικία σας*
  Πως ενημερωθήκατε για αυτό το σεμινάριο*
  Εάν επιλέξατε "Άλλο", συμπληρώστε προαιρετικά:

  B. Η επιστημονική σας κατάρτιση

  Είστε:

  Σημειώστε τους τίτλους των πτυχίων σας και έτος απόκτησης:

  Σημειώστε τα σχετικά με Logistics σεμινάρια, ημερίδες που έχετε παρακολουθήσει:

  Γ. Επαγγελματική προϋπηρεσία
  Η εταιρεία που ασχολείστε σήμερα:
  Πόσες συνολικά θέσεις Logistics απασχολεί η εταιρεία σας:
  Επάγγελμα*:
  Πόσα χρόνια έχετε συνολική προϋπηρεσία (σε όλες τις θέσεις εργασίας):
  Πόσα χρόνια έχετε συνολική προϋπηρεσία σε θέσεις Logistics:
  Αναφέρατε τα αντικείμενα/θέσεις στις οποίες έχετε εργαστεί και τη χρονική διάρκεια:

  Δ. Προαιρετικό

  Συμπληρώστε την αυτοαξιολόγηση σας στο www.elalog.net και στείλτε τα αποτελέσματα στο ktheofanides@projectyou.gr για να σας προταθεί κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας.
  Ε. Προεγγραφή

  Δηλώνω αρχικά το ενδιαφέρον μου να παρακολουθήσω το πρόγραμμα και αναμένω την πρόταση σας ως προς την διάρκεια και κόστος. Θα επιβεβαιώσω την εγγραφή μου με την προκαταβολή του οριζόμενου ποσού. Σημαντική Σημείωση: Συμφέρει τον υποψήφιο η εγγραφή του να γίνει όσο νωρίτερα είναι δυνατόν, ώστε να λάβει το εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικά και να αξιοποιήσει τον χρόνο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για την καλύτερη προετοιμασία του.

  Ζ. Στοιχεία τιμολόγησης
  ΑπόδειξηΤιμολόγιο
  Διεύθυνση
  ΤΚ
  Πόλη
  Εταιρεία
  Αντικείμενο
  ΑΦΜ
  ΔΟΥ
  Διεύθυνση
  ΤΚ
  Πόλη
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας
  Τηλέφωνο
  Email Αποστολής Τιμολογίου

  Τρόποι Πληρωμής

  Για τη δέσμευση της θέσης σας θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή 50% του κόστους εκπαίδευσης. Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε μέσω του τραπεζικού μας λογαριασμού στην Alpha Bank IBAN GR7501 4018 8018 8002 3300 00131 (Δικαιούχος projectyou ltd), είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα πακέτα.

  European Master Logistician (EMLog)