fbpx

European Master Logistician (EMLog)

Με δυνατότητα απόκτησης της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης ELA

Ημερομηνίες

θα ανακοινωθούν σύντομα

Διεξαγωγή

LIVE e-learning

Tο EMLog είναι το ανώτερο επίπεδο από τα πιστοποιητικά του ELA και προσφέρει στα στελέχη που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, την δυνατότητα πιστοποίησης σε επίπεδο Στρατηγικής Διαχείρισης, παρέχοντας την Πιστοποίηση European Master Logistician ή Πιστοποίηση EMLog. Η Πιστοποίηση EMLog βασίζεται στα πρότυπα ELAQF του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics τα οποία αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Για την Πιστοποίηση EMLog, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στο σύνολο των προσόντων – γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων – και στην επάρκεια του υποψηφίου να διοικήσει έργα Supply Chain στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό.  Συνεπώς η αξιολόγηση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προφίλ του υποψηφίου είναι πρωταρχικής σημασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Αναφορικά με το προφίλ του υποψηφίου, είναι απαραίτητο να πληροί τα εξής τυπικά προσόντα:

 1. Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 10 χρόνια σε ανώτερες διοικητικές θέσεις με minimum 7 χρόνια στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και συμμετοχή σε έργο ή έργα εφοδιαστικής αλυσίδας στρατηγικού ενδιαφέροντος αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο.
 2. Εκπαίδευση: Πτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με ένα από τα ακόλουθα:
  1. Πιστοποίηση επιπέδου ESLog (ELAQF level 6) και υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις δυο θεματικές ενότητες (modules) που δεν περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πιστοποιητικό ESLog (10 ώρες ανά module) προσκομίζοντας ανάλογη βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα.
  2. Μεταπτυχιακό τίτλο ενδεικτικά σχετικό με Management, Supply Chain/ Operations / Services / MBA
  3. Προχωρημένα σεμινάρια εξειδίκευσης με αξιολόγηση (Masterclasses) τα οποία βασίζονται στα πρότυπα ELAQF level7 και καλύπτουν όλα τα modules.

Βασικές Προϋποθέσεις

Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει να πληροί και τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

 1. Πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management) σε ανώτερες υπεύθυνες διοικητικές θέσεις
 2. Τεκμηριωμένη ανάληψη ευθύνης διοίκησης έργου εφοδιαστικής στρατηγικής σημασίας, θέτοντας τους στόχους και επιτυγχάνοντάς τους μέσω διοίκησης ανθρώπων – είναι σημαντικό να υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα από την υλοποίηση
 3. Γνώση και εμπειρία σε όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής, αλλά και γνώσεις σε τομείς απαραίτητους για την διοίκηση ενός έργου, όπως λογιστικής, κοστολογικού ελέγχου, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κ.λπ.

Πιστοποίηση

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την υποβολή διατριβής ως γραπτή αναφορά, η οποία αξιολογείται ως έγγραφο και στη συνέχεια υποστηρίζεται με προφορική εξέταση του υποψηφίου.  Η διατριβή αφορά ερευνητική εργασία για την επίλυση ενός πραγματικού πρακτικού προβλήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας στρατηγικής σημασίας για έναν οργανισμό.

Τι καλύπτει η εκπαίδευση

Ο υποψήφιος παρακολουθεί όλες τις ενότητες εκπαίδευσης του επιπέδου Senior (9 ημέρες εκπαίδευσης) και απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εκπαίδευσης.

Ποια η διάρκεια της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση-προετοιμασία διαρκεί 60 ώρες. Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε αίθουσα, e-learning και homework. Ειδική οργάνωση της εκπαίδευσης γίνεται για να διευκολυνθούν στελέχη με βαρύ πρόγραμμα που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ποιο είναι το κόστος εκπαίδευσης

Το κόστος εκπαίδευσης για μεμονωμένους υποψηφίους είναι 1.500€ και επιπλέον 800€ για τη διαδικασία πιστοποίησης.

 • Για ανέργους όπως και για ομαδικές / εταιρικές συμμετοχές θα υπάρχει ειδική συμφωνία.
 • Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ έως 100%. Η projectyou αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες.

Επικοινωνία

Για διευκρινίσεις και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε : 6977999254, 6946742009, info@projectyou.gr

Τρόπος παρακολούθησης

Μέσω live e-learning

  Προεγγραφείτε στο Πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας για την πιστοποίηση Logistician ELA

  Συμπληρώνοντας τα κάτωθι στοιχεία σας δηλώνετε το καταρχήν ενδιαφέρον σας για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Μετά την αξιολόγηση από τον Εκπαιδευτικό Φορέα της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής σας εμπειρίας, θα σας προταθεί πρόγραμμα κατά το δυνατόν προσαρμοσμένο στις ανάγκες και δυνατότητες σας και το αντίστοιχο κόστος και τρόπος πληρωμής. Η εγγραφή σας θα κατοχυρωθεί με την προκαταβολή του οριζόμενου ποσού

  A. Στοιχεία προγράμματος Κωδικός προγράμματος

  Tο χρόνο που θα απαιτηθεί να αφιερώσετε για την εκπαίδευση και προετοιμασία σας, πως επιθυμείτε να τον κατανείμετε ως ποσοστό % μεταξύ των κάτωθι τρόπων:
  Μάθημα σε αίθουσα:
  %
  Μάθημα με interactive e-learning:
  %
  Κατ' ιδίαν διάβασμα με υλικό που θα σας δοθεί:
  %

  Β. Σημειώστε τα στοιχεία σας
  Το όνομά σας *
  Tο επίθετό σας *
  Διεύθυνση
  TK
  Περιοχή
  Τηλέφωνο *
  Κινητό
  E-mail*
  H ηλικία σας*

  Γ. Η επιστημονική σας κατάρτιση

  Είστε:

  Σημειώστε τους τίτλους των πτυχίων σας και έτος απόκτησης:

  Σημειώστε τα σχετικά με Logistics σεμινάρια, ημερίδες που έχετε παρακολουθήσει:

  Δ. Επαγγελματική προϋπηρεσία
  Η εταιρεία που ασχολείστε σήμερα:
  Πόσες συνολικά θέσεις Logistics απασχολεί η εταιρεία σας:
  Επάγγελμα*:
  Πόσα χρόνια έχετε συνολική προϋπηρεσία (σε όλες τις θέσεις εργασίας):
  Πόσα χρόνια έχετε συνολική προϋπηρεσία σε θέσεις Logistics
  Αναφέρατε τα αντικείμενα/θέσεις στις οποίες έχετε εργαστεί και τη χρονική διάρκεια:

  Ε. Προαιρετικό

  Συμπληρώστε την αυτοαξιολόγηση σας στο www.elalog.net και στείλτε τα αποτελέσματα στο ktheofanides@projectyou.gr για να σας προταθεί κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας
  Ζ. Προεγγραφή

  Δηλώνω το κατ αρχήν ενδιαφέρον μου να παρακολουθήσω το πρόγραμμα και αναμένω την πρόταση σας ως προς την διάρκεια και κόστος. Θα επιβεβαιώσω την εγγραφή μου με την προκαταβολή του οριζόμενου ποσού. Σημαντική Σημείωση: Συμφέρει τον υποψήφιο η εγγραφή του να γίνει όσο νωρίτερα είναι δυνατόν, ώστε να λάβει ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και να αξιοποιήσει τον χρόνο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για την καλύτερη προετοιμασία του.

  Η. Στοιχεία τιμολόγησης
  Εταιρεία
  Αντικείμενο
  ΑΦΜ
  ΔΟΥ
  Διεύθυνση
  ΤΚ
  Πόλη
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας
  Τηλέφωνο
  Email Αποστολής Τιμολογίου
  Ένταξη στο ΛΑΕΚ 0.06%*
  ΝαιΌχι

  Τρόποι πληρωμής

  Για τη δέσμευση θέσης θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 700€ για το επίπεδο Strategic. Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε μέσω του τραπεζικού λογαριασμού μας στην Alpha Bank IBAN GR7501401880188002330000131 (δικαιούχος projectyou ltd) είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας επιλέγοντας το αντίστοιχο από τα κάτωθι κουμπιά.

  European Master Logistician (EMLog)